Национална инфраструктура подпомага образованието в България | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Национална инфраструктура подпомага образованието в България

Posted in: Новини Started by

Национална инфраструктура подпомага образованието в България

 

НАБИС

Вече седем години българските студенти и учени използват информационна инфраструктура на световно ниво, която им позволява да откриват онлайн библиографски данни за книги, статии и периодика в академични библиотеки из цялата страна, както и онлайн материали, включително средновековни ръкописи, възрожденски книги, стари фотографии и пълнотекстови документи. Става дума за Своден каталог НАБИС – http://unicat.nalis.bg/  – каталогът на големите библиотеки в България.

„В деня, в който традиционно се е чествал св. Климент Охридски и впоследствие е признат за празник на студентите у нас, е редно да си дадем сметка, че трябва да мислим отговорно за младите българи, които днес искат да се учат и да работят в родината си. Надявам се, че създадените от нас портал и бази данни подпомагат техните начинания”, сподели Събина Анева, изпълнителен директор на Фондация НАБИС.

НАБИС означава „Национална академична библиотечно-информационна система” и е структура, която до тази година работи с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Нейни учредители са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Централната билиотека на БАН и Американският университет в България, а асоциирани членове – още 40 български библиотеки, повечето от които академични. Освен от всички тях, Сводният каталог включва записи и от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Няколкото обществени библиотеки в мрежата обогатяват картината с регионално значими библиотечни документи.

Част от инициативата е дигитален архив – НАБИС репозиториум (http://digilib.nalis.bg/) – в който пет библиотеки предоставят дигитализирано от тях съдържание за по-широк кръг читатели или само за свои студенти (учебни материали, свързани с конкретни курсове).