Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика. Покана за конференция | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика. Покана за конференция

Posted in: Новини Started by

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика. Покана за конференция

 

     Институтът за литература при БАН има удоволствието да отправи покана за участие в националната научна конференция

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика – втора част

по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от ФНИ,  

дог. № КП-06-0ПР 05/11 от 17.12.2018

Форумът ще се проведе на 12 май 2022 (четвъртък) и се посвещава на

  • 140 г. от рождението на Боян Пенев
  • 130 г. от рождението на Васил Пундев
  • 120 г. от рождението на Георги Константинов
  • 130 г. от рождението на Константин Гълъбов
  • 140 г. от рождението на Спиридон Казанджиев

Могат да бъдат представени разработки и върху други автори и проблемни полета в областта на българската литературна критика.

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 1 май 2022 на следните имейл адреси:

Александра Антонова

alexandra.a.antonova@gmail.com

aantonova@ilit.bas.bg

Елена Борисова

elena38798@abv.bg

Андриана Спасова

andriana.spasova@gmail.com