In memoriam | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

In memoriam

Posted in: Новини Started by

In memoriam

Проф. Яни Милчаков
Снимка: Сирма Данова

С прискърбие научихме за кончината на професор Яни Милчаков – виден теоретик на литературата, българист и славист. Това е голяма загуба за българската и за славянската научна и културна общност. Пред нас, неговите студенти и читатели, остават книгите му и светлият спомен за неговото присъствие – за интелектуалната му проникновеност и свободната му мисъл.

Бихме искали да изразим дълбокото си уважение към паметта на професор Милчаков и да изкажем своите съболезнования на семейството и близките му.

Екипът на сп. “Филологически форум”