Четвърти международни българистични четения | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Четвърти международни българистични четения

Posted in: Новини Started by

Четвърти международни българистични четения

ПОКАНА

от Мелитополския университет “Богдан Хмелницки”

за участие в Четвъртите международни българистични четения

за студенти, докторанти и специализанти

(26.11.2021)

Заявки до 25.11.2021: k.koleva@shu.bg

Уважаеми колеги, очакваме заявките Ви за ежегодните международни студентски и докторантски четения в областта на българистиката, славистиката и балканистиката, организирани от Центъра по българистика с Лекторат по български език, литература и култура в партньорския Мелитополския университет “Богдан Хмелницки” и посветени на важни и свързващи ни годишнини!