захарта отнема… (Георги Стефанов) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

захарта отнема… (Георги Стефанов)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

захарта отнема… (Георги Стефанов)

захарта отнема от кафето горчилката
дъждът отнема от небето сивото
тревата отнема от земята черното
усмивката отнема от лицето мъката
огънят отнема от цигарата живота

захарта дава на небцето лепкавото
дъждът дава смисъл на наводненията
тревата дава на мъртвите покой
усмивката дава на щастието бръчките
огънят дава топло на пръстите

вземи ме, моля те,
и ме раздай на хората!


Георги Стефанов е на 33 години от София. Дипломира се като актьор, но поезията винаги му е била съпътстващо заболяване. Изкуствотото си определя като пресечна точка на съвременния контракултурализъм, естетическите идеали на Италианския ренесанс, философията на хипи движението от 60-те и тракийските култуви практики, дали началото на театралното изкуство!

e-mail: Divinus@abv.bg