Непубликуван текст на професор Никола Георгиев – “Великани, лилипути, литератури” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Непубликуван текст на професор Никола Георгиев – “Великани, лилипути, литератури”

Posted in: Без категория, Новини Started by

Непубликуван текст на професор Никола Георгиев – “Великани, лилипути, литератури”

IMG_8189На откриването на международната научна конференция “Литературната периферия: памет и употреби” беше прочетен непубликуван текст на професор Никола Георгиев със заглавие “Великани, лилипути, литератури”. Определен е от изследователя като първа част от по-голяма научна разработка.

Аудиозапис на откриването на конференцията и представянето на текста на професор Георгиев. (С по-добро качество.)

Видеозапис на откриването на конференцията и представянето на текста на професор Георгиев:

Презентация, подготвена за текста на професор Никола Георгиев.