Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

Posted in: Без категория, Новини Started by

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

logo_2-300x216fni logosofia-university

 

 

 

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН и Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят на националната научна конференция

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от ФНИ,   № КП-06-0ПР 05/11 от 17.12.2018

Форумът ще се проведе на 17 и 18 октомври в София, Американски център на Столична библиотека, и се посвещава на 140-годишнината от рождението на Александър Балабанов, 140-годишнината от рождението на Симеон Радев, 90-годишнината от рождението на Тончо Жечев,  90-годишнината от рождението на Минко Николов, 75-годишнината от смъртта на Петко Росен.

В програмата ще бъде включен и модул върху оперативната критика под наслов „Перипетиите на оперативната критика – преди и сега. В памет на Тодор Абазов“.

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 7 октомври на следните имейл адреси:

Александра Антонова

contact@bglitcritics.org

Елена Борисова

Андриана Спасова

Марин Бодаков

Може да се участва също така и с разработка върху всеки един от авторите от следния списък:

Александър Балабанов, Боян Ничев, Боян Пенев, Васил Пундев, Георги Константинов, Георги Цанев, Димитър Б. Митов, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Мешеков, Константин Гълъбов, Кръстьо Куюмджиев, Малчо Николов, Минко Николов, Петко Росен, Спиридон Казанджиев, Стоян Каролев, Тодор Боров, Тончо Жечев, Цветан Минков.