Творческа библиотека, том 4 | Международен филологически форум | Page 2
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!
Отворен том за художествена литература, който ще бъде допълван до края на 2021 година.

Творческа библиотека, том 4