в тишината (Тина Иванова) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

в тишината (Тина Иванова)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

в тишината (Тина Иванова)

в тишината на цветята
растат плевели,
жужат пчели,
и кипи живот

в тишината на времето:
никнат мисли,
бръмчат идеи,
кипи живот

в тишината на шума
се чуват молитви,
се усещат прегръдки,
се изпращат усмивки

сред великденчетата
е жълто-черна суматоха,
докато светът е замръзнал,
природата не почива

в тишината
има търпение,
няма време


Тина Иванова е студент трети курс в специалност “Българска филология” в Софийски университет. Завършила е ПМГ “Атанас Радев” в град Ямбол. Секретар е на Литературен клуб “Аудитория 148” от неговото създаване и списва страницата “Супа от чувства”.

e-mail: tinav.ivanova@gmail.com