Неизчезнали видове (Александър Христов) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Неизчезнали видове (Александър Христов)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

Неизчезнали видове (Александър Христов)

Измисли си звезди,
по възможност –
естествени. Денем е лесно:
връщаш взетата назаем илюзия,
че да вървиш е да слагаш
точна посока в часовника,
съчинени слънца
пред погледа, първия крак
пред втория.
И все така – по релсите
на нощите, докато не стигнеш
до гарата, в глъчката
на хората,
със суетата на вагоните.
И ако все още
оцеляваме в движение,
тръгни наобратно, брои
тъмните стаи
в затворените очи на апартаментите –
виж, изнесла се е
цялата улица, махалата,
откраднала
детските спомени.
И докато редиш наум блокове,
алеи, гари – градове
от кубчета с букви, знаеш,
азбучните герои са останали
в книгите за изчезнали видове.
Четеш ги, гледаш ги –
сенки, пасажери, пътници,
със скъсаните билети на опита,
играят си с думи-влакчета,
с графици
от недошли възможности,
но сигурно слагат
утрешния миг пред вечерния,
без да погледнат
редовете, релсите, искрите
зад облака:
сякаш е истина,
звездите, вечностите
са отпътували, свършени,
за да бъдат отново
наново измислени,
с лъжата, че могат
да бъдат същите.


Александър Христов завършва българска филология, литература и култура (магистърска програма) и българска литература след Освобождението (докторантура) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Предстои защита на дисертацията му. В момента учителства. Автор е на стихосбирката „Крайпътна обител“ (2017) – за която е удостоен със съпътстваща награда от Националния конкурс за поезия „Христо Фотев“ (2018). Връчени са му над десет награди и отличия (за поезия, белетристика, критика) от различни национални, младежки, студентски конкурси, от филологически четения и от обучаващия го университет. Участва в национални и международни научни форуми и в литературни четения. Има (различни по тип и по вид) публикации в множество издания. Литературоведски текстове на Александър Христов са поместени и в редица сборници от конференции. Негови стихотворения са включени в антологии, сборници, алманаси. А през последните две години той е част от екипа, който поддържа сайта за литература, изкуство и култура „Кадър 25“. Очаква се публикуването на втората му книга с поезия – „До първата сянка“.

e-mail: aleksandarhrhristov@gmail.com