есен (Николай Генов) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

есен (Николай Генов)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

есен (Николай Генов)

отминаха спокойните ни нощи,
наситени с тиха обич:

косите взеха да окапват,
въздишките да се повтарят,
телата да се претоварват
в захватите на голата си смърт

стана ветровито от дъха ни,
предвестника на страшни бури

капките отмиха топлината,
погледът ни се размъти
и сивото замести всеки пламък,
всеки спомен,
всеки мах на отморена радост

преминаха спокойните ни нощи,
последвани от неспокоен сън

сега шаловете ще заемат цветовете,
палтата ще си присвоят телата
и посоките ще се откъснат за последно
като плод на натежаващ вик


Николай Генов е докторант по теория на литературата в СУ. Завършва ЕГ „Бертолт Брехт“ с немски и английски език през 2013 г. През 2017 завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2018 защитава магистърска теза по литературознание във Факултета по славянски филологии. През същата година получава втора награда на Двадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ и печели стипендията на фондация „Блага Димитрова“ за постижения в областта на литературата. Идеен основател е на „Иначе писано“ – общност от млади поети с интерес към маргинализираната литература и е член на екипа на списание “Филологически форум”. В началото на 2019 г. е отличен на националния конкурс за литературна критика „13 века България“. Негови научни, критически и художествени текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.

e-mail: nk.genov@gmail.com