Смисълът на морето… (Георги Стефанов) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Смисълът на морето… (Георги Стефанов)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

Смисълът на морето… (Георги Стефанов)

Смисълът на морето го знаят само удавниците
историите на вълните са пълни с душите им
те ги разливат по плажа
запенено облизват сушата
мечтата да стигнат брега е за малко възможна
морето не пуска
прибира ги
те дращят по мокрия пясък
и пак са сини в дълбокото
и пак са спасени

не от морето, а от живота


Георги Стефанов е на 33 години от София. Дипломира се като актьор, но поезията винаги му е била съпътстващо заболяване. Изкуствотото си определя като пресечна точка на съвременния контракултурализъм, естетическите идеали на Италианския ренесанс, философията на хипи движението от 60-те и тракийските култуви практики, дали началото на театралното изкуство!

e-mail: Divinus@abv.bg