Разтваряш като аспирин клишетата (Весела Ганева) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Разтваряш като аспирин клишетата (Весела Ганева)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

Разтваряш като аспирин клишетата (Весела Ганева)

Ще стане, казваш си.
Страниците ни са безбройни,
без да унищожаваме дървета, ги пишем.
Аналоговият ти глас
разтваря като аспирин клишетата.
Слушайки те,
сменям формата си –
жена, риба и хищник,

Думите ти
образуват паралелепипед с бедрата ми,
разрязват на малки парченца лимон и го овкусяват.

Диханието ти ме събужда –
рев на гладен тигър след тежка зима.
Разлиствам се при всеки допир
С тялото ти:
Пръстите ми зеленеят
по кожата ми никнат цветове,

***

Събуждам се с бели петна
Безпаметност.
Акостирам на непозната земя,
напоена с парфюма ти.
Пътешествам из теб –
Страниците ти са безбройни.
Без да мога да чета, те сричам,
припознавам детство, планината,
себе си.


Весела Ганева е родена в град Пловдив. Завършва българска филология в Пловдивския университет“ Паисий Хилендарски“. Интересува се от западноевропейска и американска литература и от взаимовръзките на литературата с другите изкуства. Занимават я теми, свързани с дигиталната комуникация и изобщо връзката между технологиите и хуманитарните науки. През 2019 година защитава магистърската си теза на тема:“ Родители и деца в романа на Игън „Жестокото присъствие на времето“ – аналогова срещу дигитална комуникация“. В момента е докторант към катедрата по Сравнително литературознание към Пловдивския университет и изследва отношенията между музиката и съвременния роман.

e-mail: veselaganeva@uni-plovdiv.bg