Път (Наталия Иванова) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Път (Наталия Иванова)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

Път (Наталия Иванова)

Нямам друго родно място освен града,
от детството си помня дърветата,
оцелели за радост между кооперациите,
мириса на йод от единствения орех,
мириса на чай от единствената липа,
неестествените огради, които разделяха тесните ни дворове,
блаженото странно усещане да не знаеш, че има и нещо друго,
че човекът още не се е намесил по всички въпроси на вселената,
че високият свят е почти непокътнат.
Само веднъж баща ми каза, че хората се качвали някъде там –
да речем на Витоша, защото само нея виждах от прозореца –
за да оставят живота зад себе си
и да се усетят малки.
Странно, помислих, че искат нещо подобно.
След време се качих на билото,
вятърът щипеше кокалчетата на ръцете ми,
обърнах се назад и видях града в подножието,
беше неделя, пролет,
някакво дете долу караше колело,
но не можех да го видя, нито то – мен,
свързваше ни само едно смътно чувство:
че сме малки, че предстои още път.


Наталия Иванова е родена през 1992 г. в гр. София. Завършва специалност „Журналистика”, а след това и магистърската програма „Преводач-редактор” в Софийския университет. Отличена в конкурсите на „eRunsMagazine“ и „Liternet“ (2014), „Васа Ганчева“ за постижения в журналистиката (2015), „Боян Пенев” в Шумен (2015), „Веселин Ханчев“ (2016), „С море в сърцето” (2016), „На слънце време” (2016), „13 века България” за литературна критика през 2018 г. Нейни стихотворения са публикувани в „Кръстопът”, „Литературен вестник”, „Liternet“, както и в двуезичната антология за съвременна българска поезия „Jamás olvidados / Hикога забравени“ и в „Зоната“ – т. 1 на антология за съвременна българска поезия (2017, „АРС“). Първата ѝ стихосбирка „Човек с бинокъл“ (изд. Scribens) излезе през есента под редакцията на Марин Бодаков и с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

e-mail: natyivanova@abv.bg