есен (Георги Гаврилов) | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

есен (Георги Гаврилов)

Posted in: Творческа библиотека том 3 Started by

есен (Георги Гаврилов)

време за вестници и железници
за жълтата тъга на листата
в запаления тютюн
на цигарата

да чуеш от разстояние всички
роднини и познати
хъхренето на гърдите им
сякаш там се трупа есента

да се увериш с тъжно задоволство
че и за тях
животът е твърде дълъг
за да помнят постоянно
колко е кратък