Сп. “Филологически форум”, брой 4 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!
Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.

Сп. “Филологически форум”, брой 4

Балканският човек: времена и пътища

 

Сп. "Филологически форум", брой 4

 

Скъпи читатели и съмишленици,

Пред Вас е новият формат на списание „Филологически форум”. Той е тематичен и структуриран в рубрики, съобразно спецификата на броя. Първата тематична рамка, на която се спряхме, е балканистиката. Избрахме наслова „Балканският човек: времена и пътища”, за да представим стремежа на младите филолози за изследване на историческите лица и многообразните посоки в живота на човека днес тук, на Балканите.

В броя ще намерите:

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ

Поли Муканова. Градът говори / 9

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / 10

БАЛКАНИТЕ: СРЕЩИ И ПОЛИТИКИ

Надежда Александрова. Преплетените пътища на културно взаимодействие на Балканите: „Пътеказател за България” в писмовника на Христаки Павлович от 1835 г. / 13

Цветелина Цветкова-Цветанова. Номинации на концепта „родина” в съзнанието на млади българи, родени зад граница / 30

Мария Русева. Пътуващият човек: впечатления от Атина / 45

Борислава Иванова. Диктатурите и интелектуалците. Наблюдения върху романи на И. Кадаре и О. Памук / 55

Милена Гъркова. За разказите и за хората: размисли върху романа на Орхан Памук „Червенокосата” / 66

ЕЗИКОВИ МОСТОВЕ НА БАЛКАНИТЕ

Таня Радмановац. Сегашнотo деятелно причастие и проблемите при превода му от български на сръбски език / 79

Искра Добрева. Final Subordinate Structures in Balkan Judeo-Spanish / 87

ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕТЮДИ

Маргарита Гетова. Фразеологични единици с компонент числително име в българския и румънския език в общобалканска перспектива / 103

Кристина-Андреа Беженару. Категориалната селекция в българските и румънските фразеологизми / 112

Катарина Кнежевич. Балкански близости: фразеологизми с компонент „глава“ (наблюдения върху български, сръбски и турски материали) / 118

Даниел Томов. Представата за сърцето и душата в румънската, българската и албанската фразеология / 126

ЖИВОТЪТ НА БАЛКАНСКИЯ ЧОВЕК

Даница Трифуњагић. Сремчева банатска свадба / 136

Мария Маринова. Погребалната обредност през социализма в България – партийни директиви, мерки за реализация и реалност / 147

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО

Опоетизираните Балкани: „Дубровник” и „Сплит” на Бленика (Надежда Стоянова) / 164

Бленика. Сплит / 167

Бленика. Дубровник / 172

ПЪТУВАЩИ ДУМИ

Поли Муканова. Земя на необятното слънце / 177

Поли Муканова. Македония / 178

Aна Лазарова. Този град… / 179

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС

Борислава Иванова. Цветът на думите в „Червенокосата“ на Орхан Памук – между ценностите и порока. Рецензия / 182

СЛУЧИ СЕ…

Анджелика Кошерадска. Българистиката – нови интерпретации / 186

Венцеслав Шолце. „П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит” / 191

Мария Русева. За първи път на български език: „Еротика“ на Иван Цанкар / 193

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ

Венета Савова, Надежда Стоянова. Българановски етюди 1. Атестат и портрет на един поет. 150 години от рождението на Пенчо Славейков / 197

Венета Савова. Повеи от Охрида син. Още веднъж да почетем нашия патрон / 203

ЗА АВТОРИТЕ / 206

Сп. “Филологически форум”, брой 4. Художник: Петра Керкенезова.
Художник: Петра Керкенезова

Сп. “Филологически форум”, брой 4

Издание на Факултета по славянски филологии.