Сп. “Филологически форум”, брой 2 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!
Издание на Факултета по славянски филологии.

Сп. “Филологически форум”, брой 2

Прочети онлайн

Година I (2015), Брой 2

Четете втори брой на хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии!

 

Сп. "Филологически форум", брой 2.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ ОТ РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ / 9

НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ

Виктория Абдуллаева. Болгарский язык глазами иностранца / 12

Georgi S. Georgiev. The Nature and Status of Abbreviation. Morphophonological Specificities and Gender of Modern-Day Bulgarian Abbreviations / 19

Мария Соломина. Речевая ситуация обещания и способы ее языковой репрезентации (на материале русского и болгарского языков) / 30

Яна Скалкина. К вопросу о семантической классификации неологизмов в болгарском и русском языках / 36

Љубица Ђурић. Граматикализација и генеричке реченице са један/един у српском и у бугарском / 41

Lenka Doležalová. Гендерная асимметрия в языке на материале русского, польского и чешского языков / 49

Александра Арабаджиева. Корнелиус Касториадис и езикът като код – тривиален и объркан / 53

Ралица Кръстева-Петрунова. Глаголът „спася“/„спася се“ в три славянски превода на Евангелието / 63

Анелия Тотева. Каин и Авел – другата приказка за бащата и тримата братя. Четения / 71

Деница Петрова. Текстологични наблюдения върху Захариевия ръкопис / 85

Тодор Панев. Лекарите възрожденци. Съвременен поглед към лекарите хуманитаристи от епохата на Българското национално възраждане / 92

Андриана Спасова. Античните басни и параболи във възрожденската учебникарска книжнина. Д-р Петър Берон / 97

Александър Христов. Застиналото време и пространство в белетристиката на Константин Константинов / 109

Anes Osmić. Osmanofobija i osmanofilija u Andrićevim romanima Travnička hronika i Na Drini ćuprija / 117

Андерс Мьолер. „Седем фантастични истории“ от Исак Динесен (Карен Бликсен): фантастичното – заразно ли е? / 127

Fabio Bego. Perceptions of Bulgaria and Bulgarians in the Albanian Press in 1908 / 136

Мария Пачева. Повседневность болгар северного приазовъя в 50-е, 60-е гг. ХХ века / 150

Наталия Краско. Народне оплакування та церковне вiдспiвування пiкiйного в середовищi болгарськоï дiаспори в Украïнi / 164

Мария Лапыгина. Идеальный образ политика в сознании российского электората / 171

РЕЦЕНЗИИ

Богдана Тепавичарова. Между литературната и дигиталната мрежа. Рецензия върху книгата на проф. Ренета Божанкова „Хоризонти на дигиталната литература“ / 178

Димитринка Дамянова. Послания и памет в литературата за деца. Рецензия върху книгата на проф. Светлана Стойчева „Литературата за деца – промени в завещаното“ / 184

Мария Русева. Феноменът „Литературно кафене“. Рецензия на книжка 14/2014 на списание „Литературата“, „Литературното кафене“ / 188

Мариета Николова, Марчела Златкова. С надежда към „неблагонадеждните“. Иван Теофилов през погледа на Яница Радева. Рецензия върху книгата на Яница Радева „Обетован кръг. Времена и пространства в поезията на Иван Теофилов“ / 192

Мария Пилева. Езиковедите за политическото слово. Рецензия върху книгата „Езикови портрети на български политици и журналисти. Част 2.“ / 196

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Александра Колева. За славянските езици и техните влияния и контакти „Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици“, Елена Крейчова, София 2016 / 202

ИНТЕРВЮТА

… На Университета и на неговите преподаватели съм благодарна, че са ме научили да обичам науката, да се интересувам, да търся новото… (Проф. Милена Цанева) / 204

In memoriam. Винаги търсете истината, изразявайте истината, живейте честно! (Проф. Донка Петканова) / 214

Филологията и правото са прекрасно съчетаващи се познания, преживявания, жизнени светове (Маргарита Попова) / 221

ХРОНИКИ

Петдесет и трети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти (Кристиян Янев) / 226

Вечери на балканистиката (Борислава Иванова) / 228

„Литературата и литературната история отвъд юбилеите“. Конференция, посветена на Константин Константинов. 11 декември 2015 (Венелин Николов) / 230

Нови щрихи към своечуждото (Венцеслав Шолце) / 231

„Българско и модерно – 2. Експериментални прочити“ (Наталия Герджикова) / 234

Качествено образование за всяко дете (Венера Димитрова) / 236

Семинарът за хуманитаристи с нови формати и интересни дискусии / 241

ДИСЕРТАЦИИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ (2015, ВТОРО ПОЛУГОДИЕ) / 243

ГОСПОДАРИ НА ЕЗИКА. ФАКУЛТЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ / 247

ЗА АВТОРИТЕ / 251

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ / 259

Сп. “Филологически форум”, брой 2

Издание на Факултета по славянски филологии.