за участие във Втория международен филологически форум за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе от  17 до 20 ноември 2016 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основни направления

Направленията, в които очакваме Вашите заявки, са:
Литературознание;
Лингвистика;
Фолклористика и Културна антропология;
Средновековна култура и литература;
Методика на обучението по български език и литература;
Методика на чуждоезиковото обучение.

В рамките на Форума

В рамките на Форума са предвидени лекции на изявени български учени. В програмата са включени и кръгли маси на следните теми: „Живот с другите“, „Българите отвъд България“, работни семинари „Преводи и прочити”, „Млади критици за нови български автори”, както и вечер, в която ще се четат преводи на текстове на св. Климент Охридски. Ще бъдат организирани срещи с известни български писатели и журналисти.

Последният ден, 20.11.2016 г., е предвиден за посещение на Рилския манастир.

Важно

Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от експертно жури.
Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.
Време за представяне на докладите – 15 минути.
Няма такса правоучастие.
За участниците се предвижда коктейл, обеди за работните дни на конференцията и кафе паузи.
Нощувката на чуждестранните участници, които предпочитат да бъдат настанени в общежитие, е в размер на 8 евро.

За въпроси:

 su.forum.students@philol-forum.uni-sofia.bg

Материали

Материалите от Форума ще бъдат събирани в срок до 15 януари 2017 г. и след научен подбор и редакция ще бъдат публикувани в сп. „Филологически форум” или на сайта на Международния филологически форум.

Екип

Организационен екип:

гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов.

Докторантски екип:

Радостина Петрова, Велимира Божилова, Мария Маринова, Калина Янева и др.

Студентски екип:

Мария Русева, Борислава Иванова, Зорница Танчева, Кристиян Янев, Атанас Нейчев, София Велчева, Йолиана Илиева, Ана Кацарова и др.

Срокът за подаване на заявката за участие е 15 октомври 2016 г.