СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 Sofia University

ПРОГРАМА

СОФИЯ, 17 – 20 ноември 2016 г.

8.00  –  9.30. Четвъртък, 17.11.2016 г. – Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата.

8.00  –  9.00. Петък, 18.11.2016 г. – Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата.

8.00  –  9.00. Събота, 19.11.2016 г. – Регистрация на участниците. Кабинет 137

ОФИЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

 

Четвъртък 17.11.2014 г.

9.30 – 10.00. Аула. Откриване

10.00 – 11.00. Аула. Встъпителна лекция: проф. д-р Людмил Димитров „Какво значи да бъдеш чуждестранен българист: предизвикателства пред избора

11.00 – 12.30. Аула. Награждаване на изявени български журналисти

 16.30 – 18.00. Първа академична зала. Кръгла маса „Българите отвъд България“ с учaстието на Наталия Михалевска (директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”), доц. д-р Антония Радкова, гл. ас. д-р Мая Падешка и студенти

18.00 – 19.30. Аула. Представяне на книгата „Еротика“ на словенския поет Иван Цанкар в превод на проф. д-р Людмил Димитров. С участието на проф. д-р Людмил Димитров, поета Кирил Кадийски и д-р Елена Дараданова

 19.30. Клуб-ресторант „Яйцето” – Коктейл за участниците

 

Петък 18.11.2016

 9.00 – 10.00. Първа академична зала. Встъпителна лекция на проф. дфн Искра Христова-Шомова „Свети Климент Охридски и охридските извори

16.30 –  18.30. Нова конферентна зала. Кръгла маса „Млади критици за нови български автори” с участието на д-р Илвие Конедарева, Анна Лазарова, Илиян Шехада, Андриана Спасова, Дора Иванова, Ив-Кристиан Ангелов

19.00. Нова конферентна зала.  Среща разговор с писателката Теодора Димова

 

Събота 19.11.2016

9.00 – 10.00. Аудитория 148.  Встъпителна лекция на проф. д-р Петя Осенова „Граматика на речника“

 

Неделя. 20.11.2016 г.

Пътуване на участниците до Рилския манастир

logo

Направление „Лингвистика“

 

Четвъртък 17.11.2016

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Секция: СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 12.30 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Първо заседание

Модератор: Йоанна Цекова

13.30 – 13.45. Александра Димова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Отрицателните местоимения в българската лингвистична литература

13.45 – 14.00. Теодора Кръстева (България, Институт за български език). Устойчивите сравнения в лингвистичен и лингвокултурологичен аспект – кратък обзор

14.00 – 14.15. Жанета Златева (България, Институт за български език). Динамика на дублетността в книжовния български език

 

14.15 – 14.30. Дискусия с участието на проф. д-р Йовка Тишева, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Марина Джонова

 

14.30 – 14.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант “Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Александра Димова

14.45 – 15.00. Аксиния Тодорова (България, ШУ „Епископ Константин Преславски”). Форманти на квазивъпросителността в изказвания от разговорната реч на българския език

15.00 – 15.15. Веско Милев (България, ТУ, София, филиал Пловдив). Изследване на няколко потенциални звукови промени в съвременния говорим български език

 15.15 – 15.30. Георги Цонев (България, Нов български университет). Таксономия и функционална граматика

15.30 – 15.45. Станислава Теофилова (България, ШУ „Епископ Константин Преславски“). Словоред на обстоятелственото пояснение в простото изказване: пространствено-времеви аспекти (Върху материал от българската разговорна реч)

15.45 – 16.00. Рени Манова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). За един подход към структурата на текста

 

16.00 – 16.15. Дискусия с участието на проф. д-р Йовка Тишева, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Марина Джонова

 

16.15 – 16.30. Почивка

 

Четвъртък 17.11.2016

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Секция: ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА, ЕЗИКОВА КАРТИНА И ДИАЛЕКТИ

 Модератор: Рени Манова

16.30 – 16.45. Татяна Гайдаржи (Украйна). Българският говор в село Чушмелий Болградско

16.45 – 17.00. Елка Петрова, Петър Петров (България, ПУ „Паисий Хилендарски”). Някои аспекти на езиковата картина на света в контекста на разказа на Николай Хайтов „Когато светът си събуваше потурите” и матрицата на Бостънската консултантска група

17.00 – 17.15. Десислава Попова (България, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“). Речниковото богатство на Каравеловата белетристика

 

17.15 – 17.30. Дискусия с участието на проф. д-р Йовка Тишева, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Марина Джонова

18.00 – 19.30. Аула. Представяне на книгата „Еротика“ на словенския поет Иван Цанкар в превод на проф. д-р Людмил Димитров.

19.30. Клуб-ресторант „Яйцето” – Коктейл за участниците

Четвъртък 17.11.2016

АУЛА

Секция: ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

12.30 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

Първо заседание

Модератор: Мария-Лия Борисова

13.30 – 13.45. Цвета Добрева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Завещанието на търговеца на мебели и продуктите със странни имена

13.45 – 14.00. Кремена Дюлгерова-Узунова (България, Институт за Български език). Някои названия на храни и напитки в говора на село Долен , Златоградско

14.00 – 14.15. Наталия Станчева (България, ШУ „Епископ Константин Преславски”). Туристическата терминология като обект на учебната лексикография. Идеи и перспективи

14.15 – 14.30. Елена Ковригина (Русия). История одной болезни: икота и икотники (на материале говоров архангельского региона)

 

14.30 – 14.45. Дискусия с участието на проф. дфн Василка Радева, проф. д-р Ангел Петров, доц. д-р Владислав Миланов

 

14.45 – 15.00. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Цвета Добрева

15.00 – 15.15. Павел Николов (България, ЮЗУ „Неофит Рилски“). Митолингвистичен анализ на някои индоевропейски названия за „мечка”

15.15 – 15.30. Кристина Урумова (България, ЮЗУ „Неофит Рилски”). Проекции на митолингвистичната структура при названията на „змия”

15.30 – 15.45. Мария-Лия Борисова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Стилистични и семиотични аспекти на названието годеник в съвременния български език

15.45 – 16.00. Галина Прокудина (Чехия). Национальная специфика концепта «война» в русской когнитивной картине мира (на материалах ассоциативного эксперимента)

16.00 – 16.15. Jan German (Полша). Этимология слова „пантера” в русском языке

16.15 – 16.30. Marzena Leżak (Полша). ,,Lagerszpracha” special language of the prisoners in the concentration camp Auschwitz-Birkenau

 

16.45 – 17.00 Дискусия с участието на проф. дфн Василка Радева, проф. д-р Ангел Петров, доц. д-р Владислав Миланов

18.00 – 19.30. Аула. Представяне на книгата „Еротика“ на словенския поет Иван Цанкар в превод на проф. д-р Людмил Димитров.

19.30. Клуб-ресторант „Яйцето” – Коктейл за участниците

 

Събота 19.11.2016

 Аудитория 148

9.00 – 10.00. Встъпителна лекция на проф. д-р Петя Осенова „Граматика на речника”

 

Аудитория 148

Секция:  МЕДИИ И ПОЛИТИКА

Първо заседание

Модератор: Васил Койнарев

10.00 – 10.15. Бистра Величкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Медиите като моделираща инстанция на действителността след 1989 г.

10.15 – 10.30. Агнешка Мария Северын (Полша). Насколько политика может влиять на жизнь, язык и культуру? Необычные личные имена

10.30 – 10.45. Мария Лапыгина (Русия). Лексические средства создания положительного имиджа политика в сербских и русскихпечатных СМИ

10.45 – 11.00. Нела Мартинкова (Чехия). Specifika politického jazyka Jugoslávie

 

11.00 – 11.15. Дискусия с участието на доц. Д-р Надежда Михайлова-Сталянова, доц.  Д-р Владислав Миланов, гл. Ас. Д-р Надежда Делева

 

11.15 – 11.30 Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Нела Мартинкова

11.30 – 11.45. Sasa Djukic (Босна и Херциговина). Comparative analysis of the ways and functions of citing someone else‘s speech in printed news and news reported by news agency

11.45 – 12.00. Васил Койнарев (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Номинативни вериги за означаване на кандидатите за президент на република България в избрани печатни и електронни медии (избори 2016)

12.00 – 12.15. Марина Сергунина (Русия). За пасивните конструкции в медиите (по материали на предизборната кампания за президентския пост)

 

12.15 – 12.30. Дискусия с участието на доц. Д-р Надежда Михайлова-Сталянова, доц.  Д-р Владислав Миланов, гл. Ас. Д-р Надежда Делева

 

12.30 – 13.00 Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 148

Секция: ПРЕВОД

 

Модератор: Магдалена Цветкова

13.00 – 13.15. Таня Радмановац (Сърбия). Проблемите при превода от български на сръбски и съпоставителен анализ

13.15 – 13.30. Юлия Кудрявцева (Русия). О некоторых трудностях перевода болгарских художественных фильмов на русский язык

13.30 – 13.45. Магдалена Цветкова (Словения). Анализ на преводите на български народни приказки на словенски език с акцент върху фразелогията в двата езика

13.45 – 14.00. Мария Гудухина (Русия). Особенности передачи полупредикативных конструкций при переводенаучных текстов (АЯ-РЯ)

 

14.00 – 14.15 Дискусия с участието на доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Диляна Денчева

 

14.15 – 14.30. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 148

Секция: СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Първо заседание

Модератор: Димитър Колев

14.30 – 14.45. Zhou Chunmei, Lin Yuxiang (Китай). Опит за съпоставителен анализ на съвременния български и съвременния китайски език

14.45 – 15.00. Ирена Манкова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Употреба на пресемантизираното обръщение в някои чешки и български произведения

15.00 – 15.15. Михаела Димитрова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Съществуват ли аналитичните прилагателни?

15.15 – 15.30. Татьяна Гурьева (Украйна). Лексические украинско-болгарские параллели: сравнительный анализ наименований на обозначение анатомии, своячества и быта людей

15.30 – 15.45. Oliver Pejić (Словения). O orijentalizmima u jeziku austrougarskih državnih osnovnoškolskih čitanki za Bosnu i Hercegovinu

 

15.45 – 16.00. Дискусия с участието на доц. д-р Маргарита Младенова, доц.

д-р Валентин Гешев, доц. д-р Диляна Денчева

 

16.00 – 16.15. Почивка

 

Второ заседание

Модератор: Матей Тратник

16.15 – 16.30. Мария Соломина (Русия). Семантико-прагматические особенности речевого акта извинения (на материале русского и болгарского языков).

16.30 – 16.45. Антон Сиващенко (България/ Украйна). The Situation of the Bulgarian Language in Ukraine

16.45 – 17.00. Матей Тратник (Словения). Първият словенско-български и българско-словенски речник

17.00 – 17.15. Димитър Колев (България, Институт за български език). Словообразувателни особености на новата субстантивна лексика от областта на спорта в българския и чешкия език

 

17.15 – 17.30. Дискусия с участието на доц. д-р Маргарита Младенова, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Диляна Денчева

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 150

Секция: БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ 

Първо заседание: Фонетични, лексикални и синтактични особености на Балканите

Модератор: Даниел Томов

9.00 – 9.15. Hana Radoniqi (Албания). The Distribution of the Vowel ë in Albanian Language

9.15 – 9.30. Катарина Кнежевич, Елена Чутурич (Сърбия). Общ преглед на балканските особености в сръбския език

9.30 – 9.45. Evangelia Ntampou (Гърция). Гръцко влияние върху книжовния български език

9.45 – 10.00. Fitor Ollomani, Flutura Muja (Албания). Linguistic Interference among Albanian and Slavic Languages at the Southern Balkan Realm

10.00 – 10.15. Искра Добрева (България, СУ „Св. Кл. Охридски“).
Some Cases of Multilingualism and Language Contact in the Balkans

 

10.15 – 10.30. Дискусия с участието на проф. д-р Василка Алексова, доц. д-р Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р Мая Александрова, д-р Антон Панчев

 

10.30 – 10.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание: Цветната балканска езикова картина

Модератор: Abdurrahim Maxhuni

10.45 – 11.00. Даниел Томов (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Етимологичен анализ на думите за радост в балканските езици

11.00 – 11.15. Маргарита Гетова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Фразеологични единици с компонент числително име в българския и румънския език в общобалканска перспектива

11.15 – 11.30. Naim Berisha (Косово). Overview on Phraseology from Dukagjini Region

11.30 – 11.45. Majlina Bushaj (Албания). Euphemisms in Albanian Language and Studies until Nowadays

11.45 – 12.00. Добромир Андреев (България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Сложност и динамика на езиковата ситуация в Тутракан по време на румънското управление 1918-1941г.

 

12.00 – 12.30. Дискусия с участието на проф. д-р Василка Алексова, доц. д-р Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р Мая Александрова, д-р Антон Панчев

 

12.30 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Трето заседание: Езиковата картина на Балканите днес

Модератор: Маргарита Гетова

13.30 – 13.45. Afërdita Abdullahi (Косово). The Language of Media in Kosovo

13.45 – 14.00. Abdurrahim Maxhuni (Косово). An Overview on Terminology of Internet in Albanian Language

14.00 – 14.15. Таня Иванова (България, РУ „Ангел Кънчев“). Наблюдения върху тенденцията към аналитизъм при изразяването на аблативни отношения в съвременния новогръцки език (върху материал от вестник Καθημερινή и вестник Βήμα)

 

14.15 – 14.30. Дискусия с участието на проф. д-р Василка Алексова, доц. д-р Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р Мая Александрова, д-р Антон Панчев

 

14.30 – 14.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Четвърто заседание

Модератор: Георги Илиев

15.00 – 15.15. Георги Илиев (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Развой на определителния член в циганския език

15.15 – 15.30. Sejdi Gashi (Косово). On some features of the linguistic areal of Istog with surroundings

15.30 – 15.45. Стефан Здравковић (Сърбия). Употреба француског предлога à и његови српски еквиваленти у делу Le Petit Prince

15.45 – 16.00. Jahja Hondozi (Косово). A sociolinguistic view about the dialect of Rahovec

16.00 – 16.15. MogiaStyliani(Гърция). Refugees through three Balkan authors’ eyes

 

16.15 – 16.45. Дискусия с участието на проф. д-р Василка Алексова, доц. д-р Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р Мая Александрова, д-р Антон Панчев

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 148

9.00 – 10.00. Встъпителна лекция на проф. д-р Петя Осенова „Граматика на речника”

 

Аудитория 149

Секция: МЕТОДИКА НА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Първо заседание

Модератор: Йоана Йовчева

10.00 – 10.15. Йоана Йовчева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Изследване на вербалното развитиена дете на 38 месечна възраст

10.15 – 10.30. Галина Прокудина (Чехия). К вопросу целесообразности перевода на уроках иностранного языка (с примером раскрытия специфических для некоторых национальностей концептов)

10.30 – 10.45. Светлана Корниенко (Украйна). Тестове за измерване и оценяване на резултатите от обучението по български език

10.45 – 11.00. Илона Большунова (Беларус). Влияние социальных сетей на грамотность учащихся

 

11.00 – 11.15. Дискусия с проф. д-р Татяна Ангелова, гл.ас. д-р Мая Падешка, гл.ас. д-р Аглая Маврова, Росица Хаджигеоргиева и София Заболотная

 

11.15 – 11.30. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Антонина Костова

11.30 – 11.45. Антонина Костова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Използването на метода на проектите в обучението по руски език в българското училище (прогимназиален етап)

11.45 – 12.00. Titik Wahyuningsih, S.S., M.Hum (Индонезия). Learning Indonesian by Using UP Method (Metode Ulang Dan Praktekkan)

12.00 – 12.15. София Заболотная (Русия). Представяне на летен семинар в гр. Воронеж, Русия

12.15 – 12. 30. Атанас Нейчев (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Slav Bulgaria – образователната платформа за хуманитарни науки и изкуства

Лариса Абрабшаховна (Русия). Формирование ключевых компетенций на уроках языка в поликультурной школе (задочно участие)

 

 12.30 – 12. 45. Дискусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова, гл.ас. д-р Мая Падешка, гл.ас. д-р Аглая Маврова, Росица Хаджигеоргиева и София Заболотная

 

12.45 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 149

Секция: ЕЗИЦИ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

Първо заседание

Модератор: Йоанна Цекова

13.30 – 13.45. Славея Горанова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Сибилантни характеристики на съвременния испански език в Мексико

13.45 – 14.00. Hifzur Rahman Ansary (Индия). Verb ‚say‘ in Indic Languages: A study in Grammaticalization

14.00 – 14.15. Ana Bjelica (Сърбия). О негационим префиксима страног поријекла у руском језику

14.15 – 14.30. Георги Георгиев (България, СУ Св. Климент Охридски). Сложни глаголи и (пара)синтетични прилагателни в английския език. Структура и семантика

 

14.30 – 14.45. Дискусия с участието на проф. д-р Петя Осенова, проф. д-р Йовка Тишева

 

14.45 – 15.00. Почивка

 

Второ заседание

Модератор: Славея Горанова

15.00 – 15.15.  Vjosa Osmani (Косово). Women’s Language

15.15 – 15.30. Ксения Аносова (Русия). Ассоциативность рекламы как способ воздействия на потребителя

15.30 – 15.45. Йоанна Цекова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Писменото слово в цивилизацията на зрелището

 

15.45 – 16.00. Дискусия с участието на проф. д-р Петя Осенова, проф. д-р Йовка Тишева

 

16.00 – 16.15. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 149

Секция: ФРАЗЕОЛОГИЯ

 

Модератор: Екатерина Струганова

16.15 – 16.30. Jovana Gocić (Сърбия). Някои фразеологизми и жаргонизми в българския и сръбския език/ Сръбски еквиваленти на някои български фразеологизми

16.30 – 16.45. Маријана Богдановић, Весна Николић (Сърбия). Полисемија у фразеологији

16.45 – 17.00.  Екатерина Струганова (Русия). «Земля» и «пустыня» в болгарской фразеологии

17.00 – 17.15. Дискусия с участието на проф. дфн Василка Радева, проф. д-р Иванка Гугуланова

logo

Направление „Средновековна култура и литература“

 

Петък 18.11.2016 г.

Първа академична зала

 

9.00 – 10.00. Встъпителна лекция на проф.дфн Искра Христова-Шомова, Свети Климент Охридски и охридските извори

 

10.00 – 10.15. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Първо заседание

Модератор: Камелия Христова

10.15 – 10.30. Симеон Стефанов (България, ИБЕ, БАН). Може ли да се говори за риторически ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст

10.30 – 10.45. Екатерина Тодорова (България, ЦСВП „Иван Дуйчев”). Св. св. Козма и Дамян в южнославянската агиографска литература от ХІV в.

10.45 – 11.00. Николина Александрова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Рилският дамаскин (РМ 4/10): проблеми и перспективи на изследванията

11.00 – 11.15. Камелия Христова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Имената на Богородица в Словото за Рождества Богородично от Андрей Критски

 

11.15 – 11.30. Дискусия

 

11.30 – 11.45. Почивка

 

Второ заседание

Модератор: Лили Щамлер

11.45 – 12.00. Лили Щамлер (България, ИЛ, БАН). „Апокалипсис на Андрей Юродиви” в сборници от епохата на Палеолозите

12.00 – 12.15. Димитър Драгнев (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Старобългарският език като класически език

12.15 – 12.30. Иван Петров (България, МУ). Чудеса и изстъпления: старобългарските преводи на гр. ἔκστασις и ἐξίστημι/ ἐξιστάνω.

12.30 – 12.45. Анастасия Харламова (Русия). Фонетико-орфографические особенности хорватского перевода буллы папы Григория XI ордену паулинов

 

12.45 – 13.00. Дискусия

 

13.00 – 14.00. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Трето заседание

Модератор: Пламен Петров

14.00 – 14.15. Костадин Милушев (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Библейските цитати и реминисценции в службите на Григорий Цамблак за св. Йоан Нови Сучавски и св. крал Стефан Дечански

14.15 – 14.30. Анастасия Харламова (Русия). Особенности употребления графем ъ, ь в майской праздничной минее (РНБ, F.п.I.25)

14.30 – 14.45. Станка Петрова (България, ИЛ, БАН). Малки песнопения с вероятен непреводен характер в службите за безплътните сили.

14.45 – 15.00. Пламен Петров (България, СУ „Св. Климент Охридски”), Янко Маринов (България, НМА). Образ и музика. Невмена нотация в стенописи от църквата „Рождество Христово” в с. Арбанаси

15.00 – 15.15. Янко Маринов (България, НМА), Станислава Георгиева (България, НМА), Пламен Петров (България, СУ), Мария Стоева (България, СУ). Адаптация на тесисите (фигури-формули) от ранновизантийските нотирани книги в руски извори със семантична и кондакарна нотация

 

15.15 – 15.30. Дискусия

 

15.30 – 15.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Четвърто заседание

Модератор: Иван Петров

15.45 – 16.00. Исидора Ана Стамболић (Сърбия). Мотив ђавола у српским средњовековним апокрифима

16.00 – 16.15. Katarzyna Kaczmarek (Полша). Modern testament as an example of a literary text

16.15 – 16.30. Natalia Naumow (Италия). John Paul II speeches to commemorate the Saints Cyril and Methodius along with Bulgarians

16.30 – 16.45. Елина Боева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Уводът на Disciplina Clericalis от Петрус Алфонси – няколко възможни паралела

 

16.45 – 17.00. Дискусия

 

17.00 – 17.15. Почивка

 

Пето заседание

Модератор: Явор Иванов

17.15 – 17.30. Sava Uko (Сърбия). Battle of Velbazhd in Serbian medieval literature

17.30 – 17.45. Деница Петрова (Исторически музей гр. Оряхово). Връзката на българските кратки хроники с влахо-молдовски и късновизантийски съчинения от същия жанр”

17.45 – 18.00. Катарина Рашић (Сърбия). Страни путописци о Србиjи у XVIII веку

18.00 – 18.15. Явор Иванов (България, СУ „Св. Кл. Охридски”). Румънски църковен текст с (без) славянска лексика

 

18.15 – 18.30. Дискусия

logo

Направление „Културна антропология и фолклор“

 

Петък 18.11. 2016 г.

Втора академична зала

Първо заседание

Модератор: Яна Мороз

9 00 – 9.15. Даница Трифуњагић (Сърбия). Сремчева банатска свадба

9.15 – 9.30. Наталья Голубенко, Наталья Красько (Украйна). Болгарская свадьба в Таврии: традиции и современность

9.30 – 9.45. Мария Пачева (Украйна). Быт и повседневность болгарского села Северного Приазовья в 1921 – 1941 гг. (по материалам устных нарративов жителей села Преслав Приморского района Запорожской области)

9.45 – 10.00. Яна Мороз (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Образът на разпределителя в една циганска евангелска църква

 

10.00 – 10.15. Дискусия с участието на доц. дсн Николай Папучиев и доц. д-р Николай Вуков

 

 10.15 – 10.30. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Анелия Тотева

10.30 – 10.45. Даница Јовић (Сърбия). Проклете куће у причањима о породичним проклетствима

10.45 – 11.00. Ширин Фейзиева, Илияс Ятропулос (Гърция). Човешкото тяло: културни измерения

11.00 – 11.15. Dragana Boškovic (Сърбия). Who Were Omer and Merima? (The Symbolism of Plants in the Variants of Folk Poems With the Motif of Death-Separated/Reunited Lovers)

11.15 – 11.30. Елена Михайлова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). На что намекает сказка? О правде и вымысле в русском народном фольклоре.

11.30 – 11.45. Анелия Тотева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Моисей. Извлеченият от водата. Извеждащият

 

11.45 – 12.00. Дискусия с участието на доц. дсн Николай Папучиев и доц. д-р Николай Вуков

 

 12.00 – 13.00. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Трето заседание

Модератор: Мария Маринова

13.00 – 13.15. Ван Джъ,  Ян Йюфей, Уан Шъин (Китай). Китайските и българските поговорки: мнения към родителски-детски въпроси.

13.15 – 13.30. Лъчезара Николова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Прощапулникът в Китай като културен феномен

13.30 – 13.45. Дай Ин (Китай). Българската гайда и китайски духови инструменти

13.45 – 14.00. Ма Ци (Китай). Хоро и китайски класически танц

 

14.00 – 14.15. Дискусия с участието на доц. дсн Николай Папучиев и доц. д-р Николай Вуков

 

14.15 – 14.30. Почивка

 

Четвърто заседание

Модератор: Калина Янева

14.30 – 14.45. Мария Маринова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Погребалната обредност през социализма в България – партийни директиви, мерки за реализация и реалност

14.45 – 15.00. Калина Янева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Градът и пространствата на модерната публичност

15.00 – 15.15. Ylberza Halili (Косово). The Dynamics of Modern Folklore

 

15.15 – 15.30. Дискусия с участието на доц. дсн Николай Папучиев и доц. д-р Николай Вуков

 

15.30 – 15.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Пето заседание

Модератор: Елка Петрова

16.00 – 16.15.  Юлия Хрущ (Украйна). Особенности развития фольклорного туризма в Украине

16.00 – 16.15. Karen Kuhn (Полша). Mystics in conversation; Brandt & Baba Vanga

16.15 – 16.30. Елка Петрова (България, ПУ „Паисий Хилендарски”). Към въпроса за положителния образ на Баба Яга в славянските приказки от средата на XX в. до днес

16.30 – 16.45.  Дискусия с участието на доц. дсн Николай Папучиев и доц. д-р Николай Вуков

logo

Направление „Литературознание“

 

Четвъртък 17.11.2016

 

12.30 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Първа академична зала

Секция: БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Модератор: Борислава Иванова

13.30  –  13.45. Meliza Krasniqi (Косово). Literary work of the first Albanian Women Prose Writer – Musine Kokalari

13.45  –  14.00. Adil Olluri (Косово). Albanian Literature Developed in Kosovo (1970-1990)

14.00 – 14.15. Борислава Иванова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“).  Политиката в литературата на Исмаил Кадаре и Орхан Памук

14.15 – 14.30. Милена Гъркова (България, ШУ „Епископ Константин Преславски“). За разказите и за хората – размисли върху последния роман на Орхан Памук „Червенокосата жена“

 

14.30 – 14.45. Дискусия с участието на доц. д-р Йорданка Бибина, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, д-р Антон Панчев

 

14.45 – 15.00.Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Четвъртък 17.11.2016

Първа академична зала

Секция:  СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА БАЛКАНИТЕ

Модератор: Борислава Иванова

15.00 – 15.15. Цветелина Цветанова (България, РУ „Ангел Кънчев“). Родината като концепт в съзнанието на младите българи в Молдова

15.15 – 15.30. Denisa Tetili, Maria Dojce (Албания). Universalizing Tendencies of Cultural Values (Albanian Culture Context)

15.30 – 15.45. Eirini Oikonomidou, Theodor Psariotis (Гърция). The Immigration Relationships between Greece and Bulgaria

 

15.45 – 16.00. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Фотини Христакуди, д-р Антон Панчев

 

16.00 – 16.30. Почивка

 

16.30 – 18.00. Кръгла маса „Българите отвъд България“

 

18.00 – 19.30. Аула. Представяне на книгата „Еротика“ на словенския поет Иван Цанкар в превод на проф. д-р Людмил Димитров.

19.30. Клуб-ресторант „Яйцето” – Коктейл за участниците

 

Четвъртък 17.11.2016

 

12.30 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Втора академична зала

Секция: СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Първо заседание: Славянският роман в края на XX век

Модератор: Велимира Божилова

13.00 – 13.15. Кристиян Янев (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). В търсене на „уникална“ романова форма (Наблюдения върху „Уникат“ на Милорад Павич)

13.1513.30. Лилия Варадинова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Перцепция и Аз-перцепция в „Пейзажи, рисувани с чай“ на Милорад Павич и „Физика на тъгата“ на Георги Господинов

13.3013.45. Ивелина Цветанова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Памет и разказ в „Стръв“ на Давид Албахари

13.4514.00. Маријана Јелисавчић (Сърбия). Фолклорни елементи у роману „Заводник” Дејана Огњановића

14.00 – 14.15. Aleksandra Mihajlović (Сърбия). Narrative Poetics and Bunch Speeches in the Novel „Fathers and Forefathers” by Slobodan Selenić

 

14.1514.30. Дискусия с участието на доц. д-р Добромир Григоров, гл. ас. д-р Владимир Колев, д-р Радостина Петрова

 

14.3014.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

 

Второ заседание: Време и пространство в славянската съвременна проза

Модератор: Кристиян Янев

14.45 – 15.00. Kateryna Kondratenko (Словакия). Время и пространство в романе „Ворошиловград” С. Жадана

15.00 – 15.15. Vanja Jekić (Сърбия). Space Imagination as the Only Possible Space Fortune in South Slavic Literature after World War II at Examples of Work Ivailo Petrov, Danilo Kiš and Živko Čingo

15.1515.30. Велимира Божилова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Душан Митана и измеренията на неговата Патагония

15.30 – 15.55. Anja Tomljenovic, Marina CacicTic, Livia Maricevic, Marija Pinturić, Marija Roca (Хърватия). Slavic Spaces in Fog: East and Southeast European Literature from Transition to Modernity

 

15.55  –  16.10. Дискусия с участието на доц. д-р Добромир Григоров, гл. ас. д-р Владимир Колев, д-р Радостина Петрова

 

16.10 – 16.25. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Трето заседание: Женското писане в славянски контекст

Модератор: Лилия Варадинова

16.2516.40. Боряна Цветкова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Женското тяло в романа на Дубравка Угрешич „Баба Яга снесла яйце“

16.40 – 16.55. Вероника Шведек (България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Колажите на Вислава Шимборска

16.5517.10. Ірина Романчук (Украйна). Ґендерний аспект сучасної словацької жіночої прози

17.10 – 17.25. Paulina BerlińskaWojtas (Полша). Literary Strategies towards Legacy of People’s Republic of Poland. Culture, Women and Social Movements

 

17.25 – 17.40. Дискусия с участието на доц. д-р Добромир Григоров, гл. ас. д-р Владимир Колев, д-р Радостина Петрова

 

Аула

18.00 – 19.30. Аула. Представяне на книгата „Еротика“ на словенския поет Иван Цанкар в превод на проф. д-р Людмил Димитров.

19.30. Клуб-ресторант „Яйцето” – Коктейл за участниците

 

Петък 18.11.2016

Нова конферентна зала

Секция: БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Модератор: Илиян Шехада

9.00 – 9.15. Мадлен Ангелова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Фигурата на водача в българската философия преди 1944 г.

9.15 – 9.30. Мария Попковачева-Терзиева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Ролята на емоциите при приемането на Българската конституция от 1879

9.30 – 9.45. Венцеслав Шолце (България, СУ „Св. Климент Охридски”). „Строителите на съвременна България”: въвеждане извън национализма

9.45 – 10.00. Димитър Бурла (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Разкази, разказвачи и писатели

10.00 – 10.15. Ивайло Димитров (България, ШУ „Епископ Константин Преславски”). Вазов и фолклорът („В царството на самодивите”)

 

10.15 – 10.30. Дискусия с участието на доц. д-р Паулина Стойчева, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

10.30 – 10.45 Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Петък 18.11.2016

 Нова конферентна зала

Секция: БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА: ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Модератор: Венцеслав Шолце

10.45 – 11.00. Мария Русева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Модерният човек: лица и гласове (поглед върху непубликуван роман на Димитър Шишманов)

11.00 – 11.15. Лора Динкова (България, СУ ,,Свети Климент Охридски”). Аспекти на лудостта в поезията на Асен Разцветников и Александър Вутимски

11.15 – 11.30. Karali Asimenia (Гърция). The story of two executions

 

11.30 – 11.45. Дискусия с участието на проф. доц. д-р Паулина Стойчева, доц. д-р Бойко Пенчев, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

Петък 18.11.2016

Нова конферентна зала

Секция: ЛИТЕРАТУРА И ПАМЕТ

Модератор: Димитър Бурла

11.45 – 12.00. Илиян Шехада (България, СУ „Св. Климент Охридски“). Травмата, която ни свързва. По мотиви от „Време разделно” на Антон Дончев

12.00 – 12.15. Биляна Павлова (България, ШУ „Епископ Константин Преславски”). Историография и литература в рефлексията на паметта в романите на Румяна Захариева

12.15 – 12.30. Дора Иванова (България, ПУ „Паисий Хилендарски”). Българската история и липсващият литературен разказ за нея

 

12.30 – 12.45. Дискусия с участието на проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Бойко Пенчев, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

12.45 – 13.15. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Петък 18.11.2016

Нова конферентна зала

Секция: БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА: ПРОЧИТИ

Модератор: Андриана Спасова

13.15 – 13.30. Теодора Йорданова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Рецепция на „Житие и страдания” на Софроний Врачански

13.30 – 13.45. Борис Илиев (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Функциите на смъртта в „Горски пътник” на Г. С. Раковски

13.45 – 14.00. Гергана Лазарова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Заблудената Европа

14.00 – 14.15. Ния Кючукова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). „Развалената” цивилизация във „Фудулеску”, драмата на Тодор Пеев

 

14.15 – 14.30. Дискусия с участието на доц. д-р Катя Станева, гл. ас. д-р Сирма Данова

 

14.30 – 14.45 Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Петък 18.11.2016

Нова конферентна зала

Секция: БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ: КОНТЕКСТИ

Модератор: Борис Илиев

14.45 – 15.00 Андриана Спасова (България, Институт за литература). Алтернативните вписвания на античността: „История на българския народ“ (1873) от Тодор Шишков

15.00 – 15.15. Мадлен Димитрова (България, СУ „Свети Климент Охридски”). Паратекстът в Славейковите вестници

15.15 – 15.30. Ина Атанасова (България, СУ „Св.Климент Охридски”). Вестник „Независимост” – литература и политика

15.30 – 15.45. Десислава-Девора Атанасова (България, ШУ „Епископ Константин Преславски”). Мултикултурен прочит на българската предосвобожденска действителност в документален текст на Михал Чайка-Чайковски

15.45 – 16.00. Ванеса Иванова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Темата за хигиената във възрожденския печат

 

16.00 – 16.15. Дискусия с участието на доц. д-р Катя Станева, гл. ас. д-р Сирма Данова

 

16.15 – 16.30. Почивка

 

16.30 –  18.30 Кръгла маса „Млади критици за нови български автори” с участието на д-р Илвие Конедарева, Анна Лазарова, Илиян Шехада, Андриана Спасова, Дора Иванова, Ив-Кристиан Ангелов

 

18.30 – 19.00 Почивка

 

19.00. Среща разговор с писателката Теодора Димова

 

Петък 18.11.2016

Аула

Секция: СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

Първо заседание: Култура, общество, политика – социализъм и преход в славянските култури

Модератор: Александра Александрова

9.00 – 9.15. Ана Кацарова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“).  Неосъщественото общуване с Другия. Рефлексии в българската и чешката драматургия от 60-те и 70-те години на ХХв.

9.15 – 9.30. Peter Kudelka (Чехия). Social Situation in the Novel „Cesta životom” by Ladislav Nadaši-Jégé (in Slovak Spoločenská situácia v diele Cesta životom Ladislava Nadaši-Jégé)

9.30 – 9.45. Александра Александрова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). „Песенните текстове“ на Карел Гот и „Plastic People of the Universe“ като социални феномени по времето на „нормализацията“ в Чехословакия

9.45 – 10.00. Теа Недкова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Хъватската литература на прехода: „Наш човек от мястото на събитието“ на Роберт Перешич

 

10.00 – 10.15. Дискусия с участието на доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

 

10.15 – 10.30. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание: Философски теории и културни контакти

Модератор: Ана Кацарова

10.30 – 10.45. Милан Громовић (Сърбия). Филозофска промисао Жарка Видовића у Зениту српске књижевности

10.45 – 11.00. Jovana Golubović (Сърбия). Intertekstualni susreti: splin i njegove manifestacije u Disovoj i Bodlerovoj poeziji

11.00 – 11.15. Јелена Милић (Сърбия). Да је било другачије (…): транссветовни идентитети Марка Шагала у уметниковој аутобиографији „Мој живот” и роману „Невидљиви” Александра Гаталице

 

11.15 – 11.30 Почивка

 

11.30 – 11.45. Jaroslaw Wojtas (Полша) – Culture od Participation, Participation in Culture. Multidimensional Analysis

11.45 – 12.00. Karolina Lasoń (Полша). Uspostavljanje hrvatsko-poljskih kulturnih veza: Julije Benešić kao promicatelj poljske culture

12.00 – 12.15. Martina Salhiová (Чехия). Poetický rozměr „barevných“ pohádek Maji Dălgăčevové a Daniely Fischerové

 

12.15 – 12.30. Дискусия с участието на доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

 

12.30 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Петък 18.11.2016

Аудитория 150

Секция: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Първо заседание

Модератор: София Дачева

9.00 – 9.15. Ирина Стряпчих (Русия). Драма Герхарда Гауптамана „ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА”: конфликт  и типология героев.

9.15 – 9.30. Костантин Адирков (България, СУ „Св. Кл. Охридски“).  Дон Жуан или приплъзването на „игровата“ перспектива

9.30 – 9.45. Франческа Земярска (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Метаморфозата на храната в „Метаморфозата“ на Кафка

 

9.45 – 10.00. Дискусия с участието на доц. д-р Калин Михайлов, доц. д-р Цветана Хубенова

 

10.00 – 10.15. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Костантин Адирков

10.15 – 10.30. Лилия Трифонова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Анимата: фигурка в джоба на Пабло

10.30 –  10.45. Мила Карадакова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“).  Механизми на модернизма и формулировки на времето в поезията на Т.С. Елиът („Бърнт Нортън“)

10.45 – 11.00. Ренета Енчева (България, СУ „Св. Климент Охридски“). Лесбийско-феминистки прочит на поезията и живота на Емили Дикинсън

11.00 – 11.15. София Дачева (България, ПУ „Паисий Хилендарски“).  Творчески рецепции на „Вълшебната планина“ от Томас Ман в България

 

11.1511.45. Дискусия с участието на доц. д-р Калин Михайлов, доц. д-р Цветана Хубенова

 

11.4512.45. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Трето заседание

Модератор: Андерс Мьолер

12.45 – 13.00. Йоанна Нейкова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Тайното чудо: смъртта като траене

13.00 – 13.15. Pawel Stankiewicz (Полша). Sarah Kane’s “Blasted” (1995) – A Gradual Decomposition of Realism

13.15 – 13.30. Diana Witkowska (Полша). „An author of the divided world” – Harry Thürk’s life and writings

13.30 – 13.45. Андерс Е. Мьолер (Дания, България). Понятието прошка в „Първото, за което се сещам“ на Айда Джесен

 

13.4514.00. Дискусия с участието на доц. д-р Огнян Ковачев, гл. ас. д-р Камелия Спасова

 

14.00 – 14.15. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Четвърто заседание

Модератор: Юлия Ел-Хаким

14.15 – 14.30. Юлия Ел-Хаким (България, СУ „Св. Кл. Охридски“).  Авторската приказка във Викторианската епоха

14.30 – 14.45. Христо Раянов (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Питър Пан – игра на светове

14.45 – 15.00. Ayşe Tekşen-Memiş (Турция). The Concept of Childhood Represented in Blake and Wordsworth’s Poetry

 

15.00 – 15.15. Дискусия с участието на доц. д-р Огнян Ковачев, гл. ас. д-р Камелия Спасова

 

Събота 19.11.2016 г.

Аудитория 137

Секция: ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Първо заседание

Модератор: Богдана Тепавичарова

9.00 – 9.15. Йолиана Илиева (България, СУ ,,Св. Климент Охридски”). Видимата и невидимата жена в цикъла ,,Женски портрети” на Емануил Попдимитров

9.15 – 9.30. Ванеса Андонова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Жената – творческият избор на Г. П. Стаматов

9.30 – 9.45. Мария Танева (България, ШУ „Епископ Константин Преславски”). Три урбанистични поеми. „Градът” на Николай Райнов, Николай Лилиев и Вен Тин (Стефан Тинтеров)

9.45  –  10.00. Христиана Иванова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Градът в поезията на Дебелянов, Смирненски и Далчев

 

10.00  –  10.15 Дискусия с участието на гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов

 

10.15  –  10.30 Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Виктория Тончева

10.30 – 10.45. Яна Ленова-Димитрова (България, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Наблюдения върху поетиката на диаболистичния разказ с материал от „Черният дом“ на Владимир Полянов

10.45  –  11.00. Женя Петик (Украйна). Образът на града в българския диаболизъм

11.00 – 11.15. Деница Бакърджиева (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Анималистиката и измеренията на несъзнателното в разказите на Георги Райчев

11.15  –  11.30. Венелин Николов (България, СУ „Св.Климент Охридски“). Когато бакърът посинее

 

11.30  –  12.00 Дискусия с участието на гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов

 

12.00  –  13.00. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Трето заседание

Модератор: Деница Бакърджиева

13.00  –  13.15. Богдана Тепавичарова (България, СУ „Свети Климент Охридски“). Между отчаянието и надеждата (Индивидуалният опит и начините за хармонизиране с битието в поетическото творчество на Александър Вутимски)

13.15  –  13.30. Васил Василев (България, ИЛ, БАН). „Самота, бездомност и съзерцание в творби на Г. Тракъл, А. Далчев и А. Вутимски.”

13.30  –  13.45. Виктория Тончева (България, СУ „Св. Климент Охридски”) Пространството на дома в произведения на Йордан Йовков

13.45  –  14.00. Ирена Димова (България, СУ „Св. Климент Охридски“). Неслучилото се майчинство. Наблюдения върху белетристични произведения от 40-те години на ХХ век

 

14.00 – 14.15. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Калина Захова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов

 

14.15 – 14.30. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Четвърто заседание

Модератор: Мария Русева

14.30 – 14.45. Галина Димитрова-Вълчева (България, ПУ „Паисий Хилендарски”). „Да си припомниш с усмивка детството, за да приютиш страховете на зрелостта: естетизиране на детския спомен в сборниците с разкази на Кольо Георгиев „Най-хубавото на този свят” (1962) и „Лека нощ, татко!” (1965)”

14.45 – 15.00. Ив-Кристиан Ангелов (България, СУ „Свети Климент Охридски“). Литература и смърт – романът „Прашка” на Йордан Радичков

15.00 – 15.15. Борислава Каменова (България, СУ „Св. Климент Охридски”). Християнски теми и мотиви в романите на Емилия Дворянова „Земните градини на Богородица” и „При входа на морето”

15.15 – 15.30. Елена Борисова (България, ИЛ, БАН). Прекрасният нов свят в романа  „Клонинги” на Весела Люцканова

15.30 – 15.45. Иван Велчев (България, СУ „Св. Климент Охридски“). Септември ще бъде…” онлайн, или дигиталните преображения на “хартиения” текст

 

15.45 – 16.00 Дискусия с участието на проф. дфн Адриана Дамянова, проф. д-р Амелия Личева, гл. ас. д-р Калина Захова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

 

Събота 19.11.2016 г.

Аудитория 160

Секция: ТЕАТЪР И КИНО

 Първо заседание

Модератор: Лора Динкова

9.00 – 9.15. Петър Кауков (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“). Съвременни тенденции в сценичните и екранни интерпретации на Шекспировата драматургия

9.15 – 9.30. Александър Манджуков (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“). Аспекти на обучението по танцов театър, извлечени от сценичната практика на Пина Бауш

9.30 – 9.45. Михаил Байков (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“). Някои аспекти на съвременната куклено-театрална изразност

 

9.45 – 10.00. Дискусия с участието на проф. дфн Мирослав Дачев, доц. д-р Тодор Христов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова

 

10.00 – 10.15. Почивка

 

10.15 – 10.30. Маргарита Божилова-Андонова (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“). Сценичният език на театъра на движението

10.30 – 10.45. Stefan Aćimović (Сърбия). Igra u lavirintu metroa komparativna analiza kratke priče Hulia Kortasara „Rukopis nađen u džepu”, i filmske adaptacije dela (igrani film „Podzemna igra”, reditelja R. Gervica)

10.45 – 11.00. Лора Динкова (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Филмите на Уди Алън – опит за разтваряне на класически руски сюжети от литературата във визуалната култура

11.00 – 11.15. Красимира Иванова (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“). Конфликтът през Юнгианска парадигма – аспектът на междутекстовите взаимодействия при мотива за Одеисей

 

11.15 – 11.30. Дискусия с участието на проф. дфн Мирослав Дачев, доц. д-р Тодор Христов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Мария Калинова

 

11.30 – 11.45. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Събота 19.11.2016 г.

Аудитория 160

Секция: ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА

Модератор: Радея Гешева

11.45 – 12.00. Христина Теодосиева (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Теорията на моделите като начин за разбиране на литературната идентификация

12.00 – 12.15. Александра Арабаджиева (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Преекспонира ли се ролята на ероса в развитието на световната цивилизация в книгата на Изабела Танг „Порнография: скритата история на културата“?

12.15 – 12.30. Радея Гешева (България, СУ „Св. Кл. Охридски“). Автобиография и идентичност в проекта Ecriture feminine

 

12.30 – 12.45. Дискусия с участието на проф. д-р Амелия Личева, доц. д-р Тодор Христов, гл. ас. д-р Мария Калинова, гл. ас. д-р Теодора Цанкова

 

12.45 – 13.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

 

Събота 19.11.2016

Аудитория 147

Секция: РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Първо заседание

Модератор: Марина Пегусова

9.00 – 9.15. Марина Пегусова (Русия). Образ мира в поэзии Д. В. Веневитинова через категории пространства и времени

 9.15 – 9.30.  Галина Прокудина (Чехия). В. В. Маяковский и Евгений Базаров: сравнительное исследование

9.30 – 9.45. Миланка Наранчић (Сърбия). К. Г. Паустовски о Михаилу Булгакову као драмском писцу

 

9.45 – 10.00. Дискусия с участието на доц. д-р Румяна Евтимова

 

10.00 – 10.15. Кафе пауза (кафе, чай и вода за участниците в клуб-ресторант „Яйцето”)

 

Второ заседание

Модератор: Илона Большунова

10.15 – 10.30. Bojana Stanković (Сърбия). Антиутопијски роман руске књижевности XX века на материјалу романа „Ми“ и „Чевенгур“

10.30 – 10.45. Николай Генов (България, СУ  „Св. Кл. Охридски“). „Лолита” и „Ние” – паралелен прочит

10.45 – 11.00. Илона Большунова (Беларус). Сенсорная лексика в лирике Анны Ахматовой

 

11.00 – 11.15. Дискусия с участието на доц. д-р Румяна Евтимова

 

11.15 – 11.30. Обедна почивка (сандвичи за участниците в клуб-ресторант „Яйцето“)

logo

Организатори

гл. ас. Венета Савова

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

доц. д-р Владислав Миланов

гл. ас. д-р Аглая Маврова

гл. ас. д-р Мартин Стефанов

д-р Радостина Петрова

Росица Хаджигеоргиева

Велимира Божилова

Мария Маринова

Мария Русева

Борислава Иванова

Виктория Тончева

Калина Янева

Зорница Танчева

Кристиян Янев

Атанас Нейчев

София Велчева

Йолиана Илиева

Ана Кацарова и др.

Вторият международен филологически форум, София, 17-20 ноември 2016
се провежда със съдействието на:

 

СУ „Св. Климент Охридски”;

Факултет по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”;

Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски”;

УИ „Св. Климент Охридски”;

изд. „Ентусиаст”.