Международен филологически форум

Verba volant, scripta manent

Научен форум за студенти и докторанти

Факултет по славянски филологии

За Форума

Международният филологически форум дава възможност на младите филолози да представят свои научни разработки и преводи.

За списанието

„Филологически форум” е списание, пряко ангажирано с разнообразието от инициативи и текстове, с които заявяват творческо присъствие студентите и докторантите.

Библиотека

Електронната библиотека на сп. “Филологически форум” предоставя достъп до студентски научни текстове, публикувани на сайта.

Списание “Филологически форум”

 Това е списание, в което студентите, докторантите и младите учени могат да публикуват своите изследвания и художествено творчество.

 Появата му е резултат от общата ни работа и желание да общуваме пълноценно в аудиториите и извън тях.

 В списанието се отразяват и филологическите събития във Факултета по славянски филологии.

front-cover-photo-

Актуални събития

Информация за актуални новини и проекти

Международен филологически форум е нашето ново пространство за обща споделимост!

logo