за участие в Третия международен филологически форум за млади изследователи – студенти, докторанти и постдокторанти

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии има радостта да Ви покани на Третия международен филологически форум за млади изследователи с надслов „Полèта на сътрудничество”, който ще се проведе от 15 до 17 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

Основни направления

Направленията, в които очакваме Вашите заявки, са:
Филологията на фокус. Себерефлексия и перспективи;
Литературата: история и теория;
Езикът: история и теория;
Културна антропология, фолклористика и етнология: история и съвременни реалности;
Медиевистиката: слово, образ и мелодика;
Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална реалност;
Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности;
Преводът: теория и практика.

В рамките на Форума

Сред съпътстващите събития на Форума ще се проведе Разговор за критиката, замислен и организиран от гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова.

На 18 ноември 2018 ще се организира тематична разходка „Древна и средновековна София”.

Важно

След подаване на заявка за участие ще се радваме Вие или Вашият научен ръководител да ни изпратите препоръка на имейл адрес su.forum.students@philol-forum.uni-sofia.bg.
Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.
Време за представяне на докладите – 15 минути.
Няма такса участие.
Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от академично жури по време на научните сесии.
Всички допуснати участници ще получат сертификат за участието си.
Нощувката на чуждестранните участници, които предпочитат да бъдат настанени в общежитие, е около 10 евро.

За въпроси:

 su.forum.students@philol-forum.uni-sofia.bg

Публикации

Докладите ще се публикуват след процедура на анонимно рецензиране, в която участват водещи специалисти, в списание „Филологически форум” и в Библиотека „Международен филологически форум”.

Организатори

Организационен екип:

проф. д-р Людмил Димитров, проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Тодор Христов, гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Иван Петров, хон. ас. д-р Жанета Златева, хон. ас. Георги Георгиев.

Докторантски екип:

Мария Русева, Кристиян Янев, Борислава Иванова, Велимира Божилова, Костантин Адирков, Илиян Шехада, Кристина Колева.

Студентски екип:

Николай Генов, Ванеса Андонова,  Борис Илиев и др.

Срокът за подаване на заявката за участие е 20.10.2018 г.