Миряна Янакиева е доктор по теория на литературата и доцент в секция „Теория на литературата“ на Института за литература към БАН. Главните области на нейния изследователски интерес са идеите в литературознанието през XX и XI век, анализът и интерпретацията на литературната творба, отношението между литература и музика. Автор на „Теория на литературата. От Платон до постмодарнизма“ (в съавторство), на монографията „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за шастие““, и на множество статии, публикувани в български и чужди сборници и периодични издания. Понастоящем преподава български език, литература и цивилизация в университета в Страсбург.

logo