PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 11 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 11

ИЗОБРЕТЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА/ INVENTING IDENTITY


В броя ще намерите:

ФОКУС НА СПИСАНИЕТО/ JOURNAL FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ/ TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ

Наталия Иванова. *** / Nataliya Ivanova. *** / 14

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ/ OPENING REMARKS / 15

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ МОДЕЛА / CHALLENGING THE MODEL

Стефка Пискулийска, Доротея Табакова. Акционна рецепция: един от пътищата към социална и комуникативна адекватност на преводите на антична трагедия / Stefka Piskuliyska, Doroteya Tabakova. Actional Reception: A Way to Ensure the Social and Communicative Adequacy of Translations of Ancient Tragedy / 17

Marija Đurđević. Challenging the Genre: Margaret Drabble’s A Summer Bird-Cage as a Female Bildungsroman /  31

ПРОСТРАНСТВА НА ИДЕНТИЧНОСТ / IDENTITY SPACES

Tara Assadi, Marco Stanojevic. The Balkans: A Place between East and West / Tara Assadi, Marco Stanojevic, The Balkans: A Place between East and West / 42

Гергана Асенова. Изтокът и Западът в прозата на една пътешественичка / Gergana Asenova, The East and the West in the Prose of a Traveller / 51

Десислава Тимчева. Образът на Лисабон преди и след войната в разказа ,,Облак в очите‘‘ на Жоао де Мело / Desislava Timcheva, The image of Pre- and Post-War Lisbon in Joao de Melo’s short story ‘Cloud in the Еyes’ (‘A nuvem no olhar’) / 61

ПСИХИКА, ТРАНСХУМАНИЗЪМ, НОНСЕНС / PSYCHE, TRANSHUMANISM, NONSENSE

Таня Тодорова. Несъзнавани съдържания зад Аз-повествованието в произведенията на Георги Райчев / Tanya Todorova, Instances of Content Unconsciously Present beyond the First Person Narrative of Georgi Raychev’s Works / 69

Мария Георгиева. Проблемът с/на човека в разказите на Светослав Минков / Maria Georgieva, The Problem with/of People in Svetoslav Minkov’s Short Stories / 84

Симона-Алекс Михалева. Българският нонсенс на 90-те: Константин Павлов, Биньо Иванов, Петър Чухов / Simona-Alex Mihaleva, Bulgarian Nonsense Verse of the 1990s: Konstantin Pavlov, Binyo Ivanov, Petar Chuhov / 94

ФОЛКЛОР, ТЕХНИКА, ОНОМАСИОЛОГИЯ / FOLKLORE, TECHNOLOGY, ONOMASIOLOGY

Симеон Стефанов. Няколко названия на охлюва от българската езикова територия / Simeon Stefanov, Several Words for Snail and Slug Taken from the Bulgarian Language Territory / 105

Теодора Тодорова. Семантични изменения в някои български и чешки названия от славянската демонология / Teodora Todorova, Semantic Change in Certain Bulgarian and Czech Terms Pertaining to Slavic Demonology / 127

Антон Оруш. Изобретяване на радиото в България: първата българска радиотехническа книга / Anton Orush, Inventing the Radio in Bulgaria: The First Bulgarian Book on Radio-Frequency Engineering / 140

ЕПИСТОЛАР (изследвания от Страсбургския университет) / EPISTOLARY TALES (research from the University of Strasbourg)

(водещ на рубриката: Миряна Янакиева) / (section editor: Miryana Yanakieva)

Миряна Янакиева. За раждането на една рубрика /  Miryana Yanakieva. On the Birth of a Section / 151

Sariaka Randriamiarana. Les Inséparables, Pentcho Slaveikov / 153

Сариака Рандрямярана. „Неразделни”, Пенчо Славейков (превод със съкращения Миряна Янакиева) / Sariaka Randriamiarana, Pencho Slaveykov’s ‘The Inseparables’ („Неразделни“) (translated and abbreviated by Miryana Yanakieva) / 159

Vanylle Croain. Sept choses que l´on peut faire avec un livre (sans compter la lecture) / 163

Ваний Кроен. За „Седем неща, които можете да направите с една книга (без да се брои четенето)“ от Георги Господинов (превод със съкращения Миряна Янакиева) / Vanylle Croain, On Georgi Gospodinov’s ‘Seven Things to Do with a Book (Minus Reading)’ („Седем неща, които можете да направите с една книга (без да се брои четенето)“) (translated and abbreviated by Miryana Yanakieva) / 167

Francesco Radicioli Chini. L’histoire des asphodèles. Commentaire sur le Docteur Jivago de Boris Pasternak / 170

Франческо Радичиоли Кини. Историята на асфоделите. Размишления върху „Доктор Живаго“ на Борис Пастернак (превод със съкращения Миряна Янакиева) / Francesco Radicioli Chini, The Story of Asphodels. Thoughts on Boris Pasternak’s Doctor Zhivago („Доктор Живаго“) (translated and abbreviated by Miryana Yanakieva) / 174

Loïc Marin. Un certain Finkelmayer de Félix Roziner / 177

Лоик Марен. Коментар на романа „Някой си господин Финкелмайер“ от Феликс Розинер (превод със съкращения Миряна Янакиева) / Loïc Marin, Commentary on Felix Roziner’s A Certain Finkelmeyer („Некто Финкельмайер“) (translated and abbreviated by Miryana Yanakieva) / 188

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS
(водещ на рубриката: Мария Русева) / (section editor: Maria Ruseva)

Любомир Георгиев. Хамбург по време на „корона“ / Lyubomir Georgiev, Hamburg in Corona Times / 194

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIAN STUDIES LIE?

(водещ на рубриката: Кристиян Янев) / (section editor: Kristiyan Yanev)

Българистика под карантина – интервю с чуждестранни лектори / Bulgarian Studies in Quarantine: An Interview with Lecturers from Abroad / 201

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ

(водещ на рубриката: Борис Илиев) / (section editor: Boris Iliev)

Иван П. Петров. Нов принос към патристичното наследство на български език / Ivan P. Petrov, A New Contribution to Patristics in Bulgarian / 226

Стефани Ангелова. Таблетка „времеубежище“ за хората с чезнеща памет / Stefani Angelova, A Time Refuge (“Времеубежище”) Pill for Those with Fading Memory / 229

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…

(водещ на рубриката: Георги Георгиев) / (section editor: Georgi Georgiev)

Георги Георгиев. За отразяването на събития / Georgi Georgiev, On Reporting and Reflecting on Events /234

Бетина Янева. За зимното училище по индоевропеистика / Betina Yaneva, On the Winter School in Indo-European Studies / 236

Стефан Стефанов. Colloquia Indoeuropaea Τὰ μετ᾿ Ἀλέξανδρον Darśanam / Stefan Stefanov, Colloquia Indoeuropaea Τὰ μετ᾿ Ἀλέξανδρον Darśanam / 238

Гергана Петкова, Ваня Иванова. Международна научна конференция Colloquia Ceranea II / Gergana Petkova, Vanya Ivanova, The Colloquia Ceranea II International Scholarly Conference / 241

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ / A WINK AND A YAWN

(водещ на рубриката: Николай Генов) / (section editor: Nikolay Genov)

Протоген Козодоев. Жалба по Аврамов дом / Protogenos Goatmilker. Lamenting the House of Gatherings / 245

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS / 246

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE / 252

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 253

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 11

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.