PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 1 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 1

Прочети онлайн

Година I (2015), Брой 1

 Първи брой на хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече онлайн!

 

Сп. "Филологически форум", брой 1.

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ ОТ РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ / 7

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ – ПРОФ. ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ / 9

НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ НА ДОКТОРАНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Станислава Кънчева. Моделиране на явлението морфологична многозначност / 12

Иван П. Петров. Към -nt-склонението в украинския език / 23

Рени Манова. Маркираност и иконичност в аглутинативните и флективните езици / 32

Александра Колева. Особености на подчинените определителни изречения в „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон / 44

Теодора Илиева. Лексика за означаване на менталност в съчинението „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на Йоан Златоуст / 50

Владимир Игнатов. Дълг и съдба (Женските образи във военновременната действителност у Й. Йовков и С. Руневски) / 64

Николай Метев. „Като е тъй, защо го освобождаваме?“ (Революционерите и народът в романите „Възвишение“ на Милен Русков и „Под игото“ на Иван Вазов) / 73

Чавдар Парушев. Трансхуманистични наративи: хибридите на Илия Иванов / 80

Константина Пунева. Екранният облик на Наташа Ростова и Ана Каренина / 89

Радостина Петрова. „Пикадор“ – (изг)раждането на една литературна легенда / 95

ДЕБЮТИ

Венцеслав Шолце. Песен в полето. Опит за контекстуализация на разказа „Песента на колелетата“ / 104

Кристиян Янев. „Абсурдният интелектуалец“ в драмите на Мрожек и Ружевич / 118

РЕЦЕНЗИИ

Илиян Шехада. Невестите на Мрака. Рецензия върху книгата на проф. Валери Стефанов „Жените са спомен от Мрака“ / 126

Борислава Иванова. Жорж Папазов – между четката и перото. Рецензия върху книгата на проф. Румяна Л. Станчева „Художникът Жорж Папазов като писател. Вербализация на сюрреалното“ / 129

ИНТЕРВЮТА

… Докато учите, а след това работите, постарайте се да надминете най-добрите си учители (Проф. Никола Георгиев) / 134

Най-хубавото нещо на този университет е, че той не остарява. Тук човек се чувства винаги млад (Проф. Иван Добрев) / 148

Днес в Катедрата по български език расте младо поколение специалисти по роден език (Проф. Стефан Брезински) / 158

Университетският преподавател очертава алтернативни картини на света (Проф. Валери Стефанов) / 162

Трябва да впрегнем нормите на езика ни за налагане на разбирателство, а не за разделение (Валерия Велева) / 165

Стоянка Мутафова за българския език (Избрани мисли за читателите на списание „Филологически форум“) / 171

ХРОНИКИ

Едно незабравимо пътешествие на духа. По следите на българското… Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ / 174

„Филологическият проект: кризи и перспективи“ (Евдокия Петрова) / 178

Конференция „Българската литература: Сравнимо и несравнимо“, 24.04.2015 г. (Борислава Иванова) / 179

Семинар за хуманитаристи / 180

Полонистични събития през месец март (Кристиян Янев) / 181

За какво говорихме на 7 май (Мариета Николова, Марчела Златкова) / 183

Приказка без край… (Борислава Каменова) / 185

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, ДИСЕРТАЦИИ, ХАБИЛИТАЦИИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Защитени дисертации (2014 г.) / 188

Защитени дисертации (2015 г.) / 192

ЗА ФАКУЛТЕТА / 193

ГОСПОДАРИ НА ЕЗИКА. ФАКУЛТЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ / 197

ЗА АВТОРИТЕ / 203

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ / 207

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 1

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.