PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 7 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 7

Славистичен калейдоскоп

Сп. Филологически форум, бр. 7

Скъпи читатели,

Пред Вас е първият брой на сп. „Филологически форум” за 2018 г. и първи славистичен за нашето издание. Изследователят на славянския свят всеки път се впуска в пъстро приключение, в което багрите и оттенъците на всеки народ и на всеки език стават еднакво значими и интересни. За него това е едно обогатяващо преживяване, една филологическа игра, която носи едновременно наслада и очарование. Нашият брой е опит да погледнем към славянския свят като през калейдоскоп, в който се открояват силуетите на различни национални култури. Отделните рубрики са свързани с идеята за граница не за да бъде преодоляна тя, а за да се превърне в контур, очертаващ фигурите на калейдоскопичното изследователско поле на слависта.

В броя ще намерите:

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ

Лора Динкова. Ако дойде… / 13

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / 14

ГЛАСОВЕТЕ НА ДЕТСТВОТО

Тетяна Рязанцева. Приказки от тоталитарни времена (Образът на злото във фентъзи прозата на Александър Шаров) (прев. Теодора Седефчева) / 16

Martina Salhiová. Poetický rozměr „barevných” pohádek Maji Dǎlgǎčevové a Daniele Fischerové / 28

Разговори и срещи

Фестивалът Живата азбука в София (Аглая Маврова) / 36

На фокус

Интервюта с Виктор Самуилов и Михаил Яснов (Аглая Маврова, Галина Петкова) / 40

МЕЖДУЕЗИКОВИ ДИАЛОЗИ

Pavel Krejčí. Comparison of the Introductory Passages of Croatian, Serbian and Bosnian Grammars / 47

Михаела Димитрова. За новите „аналитични прилагателни” в българския и чешкия език / 55

Ирена Манкова. Употреба на пресемантизираното обръщение в някои чешки и български произведения / 63

ПОЛИСЕМИЯ И БУКВАЛИЗЪМ

Мариjана Богдановиħ, Весна Николиħ. Полисемиjа у фразеологиjи српског jезика / 69

Таня Радмановац. Проблеми с буквализми в превода на сръбски език / 77

ГРАНИЦИ НА ЖАНРА

Кристиян Янев. В търсене на „уникална” романова форма (Наблюдения върху „Уникат” на Милорад Павич) / 87

Велимира Божилова. Душан Митана и измеренията на неговата Патагония / 95

Ірина Романчук. Ґендерний аспект сучасної словацької жіночої прози / 102

Љубица Зекић. Црно море као палимпсест у путописноj прози jугословенских песникиња Десанке Максимовић и Весне Парун / 111

ЕЛИТАРНО И АЛТЕРНАТИВНО

Jovana Golubović. Intertekstualni susreti: splin i njegove manifestacije u Disovoj i Bodlerovoj poeziji / 126

Александра Александрова. Карел Гот и Plastic People of the Universe като културни и социални феномени по времето на „нормализацията” в Чехословакия / 135

Marzena Leżak. Lagerszpracha – obozowy język w KL Auschwitz-Birkenau / 141

Колажи отвъд жанра

Вероника Шведек. Колажите на Вислава Шимборска / 148

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО

Явор Василев. Поетът на мисълта и диалога / 157

Циприан Камил Норвид. Нежност (прев. Явор Василев) / 159

Циприан Камил Норвид. Малки деца (прев. Явор Василев) / 160

Циприан Камил Норвид. Пилигрим (прев. Явор Василев) / 161

Циприан Камил Норвид. Богове и човек (прев. Явор Василев) / 162

Циприан Камил Норвид. Чиновници (прев. Явор Василев) / 163

ПЪТУВАЩИ ДУМИ
(водещ на рубриката: Мария Русева)

Иван Христов. Косово – признание в любов / 165

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА?
(водещ на рубриката: Кристиян Янев)

Късоопашатото петле и други български народни приказки за животни / 168

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС
(водещ на рубриката: Борислава Иванова)

„Литературна история”: (Без)граничното литуратурознание (Мария Русева) / 172

Рецензия на бр. 7 на алманаха „Българска украинистика“ (Лилия Желева) / 176

Ново изследване върху българския модернизъм (Иван Маринов) / 179

„Другата Итака” или завръщането към дома на литературата (Симона Кръчмарова) / 182

Това тяло можеше да (не) бъде мое (Илиян Шехада) / 185

СЛУЧИ СЕ…
(водещ на рубриката: Велимира Божилова)

Четиринадесетите международни славистични четения през въпроса за „големите“ конференции (Борис Илиев) / 190

Лекционен цикъл „Покрайнините – в историята, литературата и традициите на поляците” на проф. Ян Малицки (Кристиян Янев) / 192

Моята среща с полската, чешката, словашката, унгарската култура (Конкурс, организиран от Вишеградската четворка) (Преслава Петкова) / 195

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ

Серия Парафилология: Парапрофесионална автобиография на успешния парафилолог / 198

ЗА АВТОРИТЕ / 200

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / 209

Брой 7 на сп. "Филологически форум"
Художник: Петра Керкенезова

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 7

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.