PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 5 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 5

Българистиката: езиците на дома

 

Сп. "Филологически форум", брой 5.

Скъпи съмишленици и читатели,

След четвъртия брой на сп. „Филологически форум” – „Балканският човек: времена и пътища” – ви предлагаме да се спрем и да се огледаме в своя български и българистичен контекст. Българското е разпиляно, разноречиво, разнолико и като такова се налага необходимостта от новото му осмисляне и дефиниране отвъд гръмките клишета и навика, отвъд приетите нагласи за родното. Ето защо първата книжка за 2017 г. получи своето естествено заглавие: “Българистиката – езиците на дома”.

В броя ще намерите:

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ

Иван Ланджев. Тукашен блус/ 9

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / 10

БЪЛГАРИСТИЧНИ РЕЗОНАНСИ

Матея Пездирц Бартол, Людмил Димитров. Словенско-български театрални контакти: постановки, преводи, рецепция / 13

Юлия Кудрявцева. О некоторых трудностях перевода болгарских художественных фильмов на русский язык / 32

ДОМОВЕТЕ НА ИСТОРИЯТА

Татяна Ичевска. Домът като пространство на болестта в разказа на Георги Стаматов „Малкият Содом“ / 39

Венцеслав Шолце. „Строителите на съвременна България”: въвеждане извън национализма / 51

Дора Иванова. Българската история и липсващият литературен разказ за нея / 62

ДУМИТЕ НА ДОМА

Екатерина Струганова. Земя и пустиня в българската фразеология / 73

Мария Пачева. Быт и повседневность болгарского села Северного Приазовья в 1921-1941 гг. (по материалам села Преслав Запорожской области, Украина) / 81

АРХИТЕКТИ НА ЕЗИКА

Рени Манова. За анализа на реторическата структура на текста (с оглед на емпиричен материал за български език) / 91

Станислава Теофилова. Словоред и обстоятелствени пояснения за време и за място и посока в разговорната реч / 102

Жанета Златева. Дублетността като инструмент в кодификаторската практика / 117

ПРИЮТИТЕ НА ИДНОТО

Елена Борисова. Прекрасният нов свят в романа „Клонинги” на Весела Люцканова / 124

Иван Велчев. „Септември ще бъде…” онлайн, или дигиталните преображения на „хартиения” текст / 135

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО

Тишина в миниатюр (Надежда Стоянова) / 146

Лъчезар Станчев. Капка / 148

ПЪТУВАЩИ ДУМИ

Любомир Георгиев. Завръщане в Атон / 150

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА?

Българистичните четения в Сегед – празник за българистиката (Елена Крейчова) / 163

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС

За пътя на филологията – quo vadis, philologia? (Борислав Борисов) / 168

Поезията като служение (Сирма Данова) / 171

Животът – събития и равносметки (Мария Русева) / 175

СЛУЧИ СЕ…

Представяне на 17-ти брой на сп. „Литературата“ (Ванеса Андонова) / 178

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ

Българановски етюди 2: Напред! (Венета Савова, Надежда Стоянова) / 182

ЗА АВТОРИТЕ / 187

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / 192

Брой 5 на сп. "Филологически форум"
Художник: Петра Керкенезова

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 5

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.