PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 3 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 3

Сп. "Филологически форум", брой 3

Прочети онлайн

Година II (2016), Брой 3

Четете трети брой на хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии!

Скъпи читатели на „Филологически форум“,

Щастливи сме да Ви представим първия брой за 2016 г.
Верни на замисъла на списанието, ние подбрахме текстове, отразяващи многообразието от теми, които привличат вниманието на младите изследователи филолози.

Сп. "Филологически форум", брой 3

В броя ще намерите:

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

Встъпителни думи от редакционната колегия / 9

НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ

Жени Жикова. Гърцизмите в Учително евангелие на Константин Преславски / 12

Симеон Стефанов. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV–XV в. / 21

Kazuhiro Sadakane. A Proposal for a New Classification of the Dialects and Languages in Poland / 31

Nika Presl, Gabrijela Jagetic. Frazemi sa sastavnicom padalina u bugarskom i hrvatskom jeziku / 39

Arsinela Xhara. Applied Speech Act Theory: Philosophical and Pragmatic Analysis of Some Wishes in Albanian and Bulgarian / 50

Радослав Минков. Графическая игра в современных русских и болгарских СМИ / 56

Нина Завашник. За словенско-българските езикови и културни контакти в Словения (прев. Людмил Димитров) / 64

Мария Георгиева. Обзор на понятията, свързани с автора на научния дискурс / 75

Цветомира Колева. Представата за обитателите на подземния свят според Омир / 87

Дарина Фелонова. „Пътешествам в себе си: не само в света, но и в себе си“ – номадски мотиви, тръгнали от Балканите / 97

Димитър Бурла. Бай Ганьо – към конструиране на модерния субект в българската литература / 105

Елина Боева. Петрус Алфонси и Disciplina Clericalis – удоволствието от разказването на истории /126

Елена Борисова. Автотекстуалността в романите на Теодора Димова / 134

София Дачева. Томас Ман и Херман Хесе – възможност за съпоставително рецептивистко изследване / 142

Елизавета Тимофеева. В. А. Жуковский: читатель и переводчик В. Скотта / 150

Екатерина Тупова. „Война и мир“ Л. Н. Толстого в диалоге с „Ярмаркой Тщеславия“ В. М. Теккерея / 159

РЕЦЕНЗИИ

Кристиян Янев. Пренареждане на постмодерния свят. Рецензия на книгата на Ани Бурова „Литературата и фрагментаризираният свят“ / 170

Владимир Игнатов. За нишките на времето: екзистенциални проективи и значения. Рецензия върху книгата на Анна Лазарова „Вкъщи всички вечерят отделно“ / 180

ИНТЕРВЮТА

Колкото повече четат студентите, по-добре. Нека да не забравят, че не можем без български език и литература (Проф. Венче Попова) / 186

Видни възпитаници на Факултета по славянски филологии: Проф. Владко Мурдаров / 191

ХРОНИКИ

Международна научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков (Нели Велчева) / 200

„Елин-Пелин“ на Радосвет Коларов: разговор за „книгата равносметка“ (Андриана Спасова) / 203

Съблазънта „Литературен вестник“ (Илиян Шехада) / 206

„Балканите – мост между познато и непознато“ – XVI международна конфренция по Балканистика за студенти и докторанти (Борислава Иванова) / 209

Климентови четения, 2015 (Мариета Дейнова) / 211

IN MEMORIAM

Проф. д-р, d.h.c. Ангелина Минчева / 216

Доц. д-р Славка Трайкова Величкова / 218

ДИСЕРТАЦИИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ (2016, ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ) / 219

ГОСПОДАРИ НА ЕЗИКА. ФАКУЛТЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ / 223

ЗА АВТОРИТЕ/ 227

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА СТАТИИТЕ /232

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 3

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.