Стоянка Мутафова за българския език | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Стоянка Мутафова за българския език

Posted in: Интервюта Started by

Стоянка Мутафова за българския език

ИЗБРАНИ МИСЛИ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ“

 

stoyana-mutafovaРодена е на 2 февруари 1922 г. в София. Баща й Константин Мутафов е драматург в Народния театър „Иван Вазов“. През 1941 г. завършва Първа софийска девическа гимназия. Завършва класическа филология в Софийския университет  „Свети Климент Охридски“. Тя е един от основателите на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“, където работи от 1956 до 1991 г.

 

– Българският език е мелодичен и звучен език, красив език. С него можеш да изразиш всичко, стига да го познаваш и да го уважаваш. Да го обичаш със сърцето си. Запазил ни е като нация и като духовност.

– Ние, актьорите, трябва да пазим езика си, да го обичаме и да го уважаваме, защото чрез него достигаме до хората – караме ги да се смеят, да плачат, да изразяват себе си и да достигат до другите.

– Аз съм за диалектите, те са едно огромно богатство. Българските диалекти са безценен извор, богатство, от което черпи и е черпил изразни средства нашият език.

– Много уважавам хората, които са завършили българска филология и философия. Трябва да уважаваме тези хора. Софийският университет винаги е бил средище на духовността и на културата.

– Писателите и мислещите хора в България трябва да бъдат повече уважавани. На читателите на списание „Филологически форум“ с цялото си сърце пожелавам здраве, непресъхващо чувство за хумор и силна любов към езика и литературата ни.