Борис Илиев е завършил славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В момента е докторант по история на славянските литератури. Научните му интереси са в областта на теорията на литературата, взаимодействието между литературознанието и природните науки, както и в изследването на славянските и българската литература от втората половина на ХХ в.

logo