За списание “Филологически форум”

„Филологически форум” е хуманитарно списание за млади изследователи и е издание на Факултета по славянски филологии.

Международен филологически форум

Идеята за списанието се роди от големия интерес към проведения през 2014 г. Международен филологически форум за студенти и докторанти, в който взеха участие близо 250 млади учени. В основата на тази идея са доц. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Венета Савова и гл. ас. д-р Надежда Стоянова.
В подготовката и издаването на първите три броя на списанието участие взе и доц. д-р Владислав Миланов. От 5 януари 2017 г. доц. д-р Владислав Миланов не е част от редакционната колегия на списанието по настояване на останалите четирима членове.
Редакционният екип в състав гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Аглая Маврова и гл. ас. д-р Мартин Стефанов е утвърден на Декански съвет през януари 2017 г. и на Факултетния съвет през юли 2017 г.

Насоченост

Списанието има интердисциплинарен характер, а броевете са тематични и съобразени с интересите на младите изследователи. Във всеки брой, редом с научните разработки на младите учени, се публикуват по няколко текста на утвърдени имена, съобразно зададената проблематика. Така младите колеги получават възможност да публикуват в една престижна научна среда.

Рубрики

Рубриките, в които се включват научните текстове, са съобразени с тематичния подбор. Те са индивидуални за всеки брой. Сред постоянните рубрики са:
„Поетически пролог”;
„Заглъхнало ехо”;
„Пътуващи думи”;
„Де е българистиката?”;
„Прочетено от нас”;
„Случи се…”;
„Намигания и прозявки”.

Важно

Научните статии се публикуват след препоръка от научния ръководител и положителен резултат от процедурата по анонимно рецензиране.

От брой 2 (4) за 2016 година текстове, публикувани в сп. „Филологически форум”, са достъпни в Централно и Източноевропейската електронна библиотека CEEOL.

Всички материали в сп. „Филологически форум” и на сайта на Mеждународния филологически форум Verba volant, scripta manent са лицензирани с Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Редакционна колегия

Гл. ас. д-р Венета Савова

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова

Гл. ас. д-р Иван П. Петров

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

Художник

 Петра Керкенезова

Помощник-редактори

 Мария Русева

Борислава Иванова

Велимира Божилова

Георги Георгиев

Кристиян Янев

Даниел Томов

Сътрудници

Йоанна Цекова

Николай Генов

Контакти

Адрес

София, 1504, “Цар Освободител” 15, Централно крило.

Email

forum.philologicum@gmail.com

logo