За списание “Филологически форум”

„Филологически форум” е списание, предназначено за студенти, докторанти и млади учени.

Международен филологически форум

Идеята за списанието се роди от големия интерес към проведения през 2014 г. Международен филологически форум за студенти и докторанти, в който взеха участие близо 250 млади учени. В основата на тази идея са доц. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Венета Савова и гл. ас. д-р Надежда Стоянова.
В подготовката и издаването на първите три броя на списанието участие взе и доц. д-р Владислав Миланов. От 5 януари 2017 г. доц. д-р Владислав Миланов не е част от редакционната колегия на списанието по настояване на останалите четирима членове.

Насоченост

Форматът на списанието е пряко ангажиран с разнообразието от инициативи и текстове, с които заявяват творческо присъствие студентите и докторантите.

Рубрики

Предвидено е представянето на:
Oтделни защити на магистърски тези, както и публикуване на части от тях;
Защити на докторски работи;
Представяне на дейности и проекти със студентите бакалаври и магистри;
Рецензии на новоизлезли книги на преподаватели и студенти;
Интервюта с изявени български учени, както и с публични личности, завършили нашия факултет.

Важно

Научните статии се публикуват след препоръка от двама хабилитирани преподаватели.

Редакционна колегия

Гл. ас. д-р Венета Савова

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов

Редактор

Елка Миленкова

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

Художник

 Петра Керкенезова

Помощник-редактори

 Мария Русева

Борислава Иванова

Велимира Божилова

Георги Георгиев

Кристиян Янев

Технически сътрудник

 Виктория Тончева

Контакти

Адрес

София, 1504, “Цар Освободител” 15, Централно крило.

Email

forum.philologicum@gmail.com

logo